Žili Češi někdy v lepší době než dnes?
8. 4. 2005

moderátor (Jaroslav Hutka):
Dnešní moje otázka je: Žili Češi někdy v lepší době než dnes? Asi před dvěma měsíci jsem se účastnil diskuse čtyřiceti českých intelektuálů na téma současné situace v České republice. Diskuse trvala 5 hodin a byla nesmírně kritická. Nakonec ale vystoupil jeden filmový režisér a řekl větu, která mi od té doby nejde z hlavy. "Přes všechno řečené faktem zůstává, že Češi nikdy nežili v lepší době než dnes." Ta věta neříká, že žijeme v dobré době. Ta věta pouze říká, že žijeme v lepší době než kdykoliv jindy. Na naši českou povahu je tato věta podivně zlomyslně optimistická. Ale ať to beru jak chci, po dvou měsících přemýšlení jsem přesvědčen, že tato věta je pravdivá. Jestli má někdo názor stejný, opačný a nebo jiný a chce ho říci nahlas, může mi telefonovat na čísla: 221552155 a 221552255.

telefonát:
Brno. Musím se představit jménem a adresou tak, jako je to na tý stanici na tom záznamu? Nebo vám stačí říci, že jsem z Brna a že jsem ročník 1928?

moderátor (Jaroslav Hutka):
To mi stačí. Nemusíte se představovat.

telefonát:
Ze svých zkušeností. Celý život jsem pracoval v gastronomii. Čili trojka, ze které se mi vypočítával důchod. Nejmenší důchody jsme měli maximálně 2100 korun. Za první roky se to moc nelepšilo, protože valorizace byla horší nežli inflace. Ale poslední léta se to zlepšilo, takže nepatřím k těm důchodcům, kteří naříkají. Přesto, jak znovu zdůrazňuju, jsem zařazen v třetí kategorii, čili ti nejslabší. A je to jenom otázka, jak si člověk zařídí život a jak ho prožívá. Jestli jezdím autem, jestli kouřím krabičku denně, jestli chodím na pivo, tak to by mi nestačilo. Abychom mohli jet třeba i na dovolenou. Ale jestli si tyto věci odpustím, tak klidně mně to stačí, jsem spokojenej. Díky tomu, co od té doby toto ovlivňuje sociální demokracie nebo současná koalice, tak ta valorizace důchodu je přijatelná narozdíl od tehdy, kdy pan Klaus razil heslo, že se bude zvyšovat a valorizace posunovat jedině v tom případě, když stoupne inflace přes 10 %. To byla katastrofa, to si umíme spočítat. Chci říci, že pamatuju, že v Čechách a na Moravě nebylo nikdy tak dobře jako je teď, alespoň pro těch 85 % lidí.

moderátor (Jaroslav Hutka):
To je ale opravdu úžasně optimistický názor.

telefonát:
To je můj názor, protože já tak žiju.

telefonát:
Petr Podsedník. Já bych chtěl reagovat na tu větu, kterou jste říkal o tom našem režisérovi. Já osobně jsem přesvědčenej o tom, že po materiální stránce si velká většina lidí žije mnohem lépe a tak jako nikdy předtím. Já bych se spíše zamyslel nad tou stránkou morální nebo stavu mravnosti, jak říkal pan prezident Havel kdysi, v naší společnosti. Tam se mi zdá, že to k lepšímu nevedlo. Můžeme se podívat kolem sebe jak ve vrcholné politice, tak i v každodenním životě. Navíc si myslím, že celá řada těch pozitivních materiálních statků byla dosažena právě díky tomu, že se lidi nechovají příliš slušně. To je taková věc, která mě na tom mrzí, protože určitě se máme materiálně tak, jak jsme se neměli nikdy předtím.

moderátor (Jaroslav Hutka):
Ta věc, ty privatizace, jak jste to řekl obecně, to je taková mrzutá věc. Když si člověk uvědomí, že za toho komunismu oni napřed všechno znárodnili. Tady je ta otázka první republiky, kterou já jsem nezažil.

telefonát:
Já jsem to nemyslel jenom na tu privatizaci jako takovou. Já to myslím obecně, že celkově ten morální a mravní stav té naší společnosti je bohužel trošku, je to prostě divný. Nejsem spokojenej, protože se pohybuju v podnikatelské sféře a mezi podnikatelema nebo mezi firmama. Celá řada věcí není v pořádku. Ať si vezmeme dnes výběrová řízení mezi firmami nebo výběrová řízení dodavatelů a různý korupční prostředí. Je ta společnost tak hluboce prorostlá korupcí a nesolidností, že se bojím, že to bude trvat ještě několik generací, než se to podaří odstranit, protože je to od 40 let zpátky, co jsme prožívali, tak je to tam nějak mezi námi zafixovaný. Je to velice, velice těžký. To jsem myslel. Pokud jde o privatizaci - já to nedokážu posoudit, jestli byla správná nebo ne.

moderátor (Jaroslav Hutka):
Já jsem to myslel jako jeden bod toho, co jste říkal vy.

telefonát:
Posluchač z Holešova. Já jsem slyšel váš úvod o pětihodinové debatě a vy chcete během hodiny, aby se k tomu někdo vyjádřil. Já si myslím, že je to dost velký problém. Já nerozumím tomu a myslím, že to musíme rozdělit na kategorie. Kteří Češi, pak bychom měli možná ještě uvažovat o tom, z jaké oblasti?

moderátor (Jaroslav Hutka):
Tenhle typ programu tyto diskuse neumožňuje vzít takto zeširoka. Mne to samotného mrzí.

telefonát:
Ten záběr je moc široký. Je mi přes 60 let a mohu možná hodnotit ten život, protože mám nějaké zkušenosti. Jestli se měli Češi lepší? Musíme si položit otázku, kteří Češi? Jestli Češi důchodci, nepracující, jestli Češi pracující? Když si na to odpovíte, tak ti v první republice co pracovali, tak se měli určitě dobře za kapitalismu. To v každém případě. Samozřejmě, byl tady pak socialismus a pak se tady měli všichni stejně, dejme tomu. Ti komunisti, ti se měli o něco líp a o moc líp, protože měli různé výhody, který neměli normální lidé té běžné pracující třídy. Jestli někdo považuje dnes za velkou výhodu v porovnání s tím, že může dnes vycestovat do světa a jestli nemohl dříve, tak já to nepovažuji za tak výhodnou věc. Pro mne je dost důležité to, aby byl člověk materiálně, finančně zajištěn a mohl žít. To druhé, to další, jestli mohu vycestovat - to se odvíjí od toho, jestli na to mám. Jestliže nebudu mít prostředky, pak ta svoboda je pro mne zbytečná. Je to ohromná věc, samozřejmě ohromná věc, svoboda. Můžete si dělat co chcete, ale jste pořád omezovaný něčím. Má to mantinely a je to závislé na tom, jestli máte finanční prostředky. Všichni po nich touží, jestli mají možnost se k nim svoji prací a činností nějak dostat.

moderátor (Jaroslav Hutka):
Abych se vrátil k typu tohoto programu. Vždy musím najít jednoduchou otázku, na kterou se dá nějak odpovědět a aby ta otázka měla tu hodnotu, že dá lidem možnost se svobodně vyjádřit. Tento program nemůže nic vyřešit, protože je to radiofórum.

telefonát:
Já bych jen chtěla říci, protože pocházím z vesnice. Jsem Bednářová, Žďár. Vzpomínám si, že jsem se svojí maminkou chodila do drůbežárny, kde jsme sbíraly vajíčka. My jsme si domů jediný vajíčko nevzaly, protože to nebylo naše. To bylo tenkrát družstevní. Teď, když to vidím, jak se krade, jak i chudí okrádají ty nejchudší, ti prodejci, bankéři, kdy lidem vytunelují úspory a nikdo není potrestaný, nikde se lidi nedovolají spravedlnosti, aby se jim to vrátilo. Nevím, jestli je to neláska mezi lidma nebo jak můžou být lidi zlí. Tento morální úpadek, úpadek lásky, to je úplně v kejlu. Přitom si myslím, že lidi se maj dobře. Plný koše v obchoďácích, pokud nejsou nezaměstnaný. O těch vajíčkách sem vám chtěla říci. Nevzali jsme si a byli jsme chudý.

telefonát:
Karel, Ústí nad Labem. Mohu se vyjádřit k tomu tématu? Já bych chtěl říci jenom tolik. Určitě jste četli, že Evropa má přebytek obilí. Česká republika, ČEZ zkoumá výhřevnost toho obilí, protože tolik obilí v České republice je, že se bude údajně pálit. Když Hospodářské noviny daly otázku, co kdybychom to darovali třetímu světu, rozvojovým státům, tak odpověď zněla, že zatím se neví, kdo by to zaplatil. Já celkem nechci zdržovat, ale jestli se pálí polotovar, ze kterého by mohlo být spousty bochníků chleba, mouky - a ve světě tolik hladu. Já jsem se domníval, že všichni ti, kteří jsou humanitárně založeni, vyjdou po tomto článku v Hospodářských novinách do ulic a budou stávkovat. Bohužel, nezaslechl jsem skutečně nikoho a dokonce teď i Slovensko čeká, jak to bude řešit ČEZ. Jestli ta výhřevnost je natolik zaplatitelná, že uvažují o tom, že to budou zkoumat.

moderátor (Jaroslav Hutka):
Abych se vrátil k tématu. Že se máme tak blahobytně, že místo uhlí můžeme pálit i obilí.

telefonát:
Údajně ve třicátých letech, když bylo hodně kávy, tak to sypali do moře nebo zaorávali. Ale myslím si, že bychom se nad tímto měli všichni zamyslet.

moderátor (Jaroslav Hutka):
Já si myslím, že toto neprojde, protože to je tak neetická záležitost, že to se snad nemůže stát. Je dobře, že jste o tom promluvil, protože to je opravdu ta míra té nabubřelosti, tý ošklivý strany.

telefonát:
Ze státu se proti tomu nikdo neozval. Ani ministr zemědělství nereagoval na to. Slyšel jsem jenom, že se zatím zkoumá, kolik to bude stát. Nic jinýho prej v tom není.

moderátor (Jaroslav Hutka):
Doufám, že se v tý vládě proberou.

telefonát:
Levý, Karlovy Vary. Já jsem senior, přes 70 let starej a můžu klidně říci, že se mi žije teď podstatně lépe než před rokem 1989. To v každým případě. Chtěl bych upozornit české občany na jednu věc. Fakt je ten, že znárodnění bez náhrady, které proběhlo po roce 1948, který si pamatuju, je obrovská loupež. Jestli to někdo nechápe, tak ať si to laskavě srovná v hlavě. Kdyby někdo jemu něco znárodnil a nedal mu za to ani korunu, tak by se strašně rozčílil. Je potřeba vycházet z těchto stimulů, kdy se restitučně teď vrací, restitučně se nahrazuje. Tyto věci jsou naprosto oprávněné. Na druhé straně je potřeba srovnávat, co jsme měli za těch komunistů? V zimě byla akorát mrkev a horko těžko. Dnes si, my důchodci, kupujeme uprostřed ledna banány, pomeranče. To jsou fakta, který bijou do očí a nemůžou proti nim nikdo diskutovat. Komunisti v žádným případě.

telefonát:
Provazníková. Já vás moc zdravím. Máte krásný téma. Chtěla bych velice souhlasit s tím předminulým pánem, co mluvil o tom obilí, protože to je opravdu naprosto nelidský a není co dodat. K vaší otázce. Je to případ od případu, jak kdo se má dobře nebo špatně? Krásný časy, které tato země prožívala, to bylo asi po revoluci. Protože v tý době to byla euforie, plánovalo se, co všechno bude, jak se všechno otvíralo, to byly tenkrát lepší časy, než jsou teď. Z historického hlediska je to samozřejmé. Je to lepší než bývalo předtím, třeba ve středověku.

telefonát:
Jarda, Praha. Já bych oponoval tomu panu Levýmu, který říká, že je senior a že se má teď líp než před rokem 1989. Nejspíš asi zdědil nějaký restituce nebo něco podobnýho. Ale většina lidí, střední generace a hlavní ti mladí, kteří si berou životy, že nemají práci, že nemůžou zaplatit nájmy, že nemají na potraviny, tak nevím, co by k tomu řekl pan Levý. Jestli má tolik peněz, tak může investovat do takovýchto lidí a pomoci jim. Dost lidí nadává na minulý režim a na komunisty. Ale co teď se děje s lidma, to je daleko horší než za celejch komunistů, protože jsou k sobě nevraživí, okrádají se. Co vy na to, pane Hutka, vždyť to vidíte?

moderátor (Jaroslav Hutka):
Vidím. Já jsem uvedl na začátku, že toto není dobrá doba, ale ta otázka byla relativní. Jestli žili Češi někdy v lepší době? Z těch reakcí, který slyším a mám také to přesvědčení. Co nám dnes chybí, to je spousta etických věcí. Tý slušnosti, tý poctivosti, toho všeho, co pomáhá, aby se člověku žilo i klidněji psychicky a aby se mohl spolehnout na svý okolí. To je jasné. To, co říkáte vy - ta otázka je složitější, protože pro každého platí trochu jinak. Váš názor vnímám a řekl jste ho celý.

telefonát:
Kdyby to bylo u jednotlivců, tak neřeknu. Ale ono se říká, že dvě třetiny tohoto národa žijou pod bídou. Proč někdo nespočítá nebo nezměří, kolik lidí si vzalo díky tomuto režimu život? Nebo přišlo o život? Dřív za komunistů spousta lidí nedostávalo byty. Dnes ti, co dostali byty, aby se klepali, aby o ně nepřišli, protože je tady zase lobby bytová, která je okrádá. Nikdo se nezajímá, proč jsou tak drahý byty, proč metr čtvereční stojí 35 tisíc. Každej chce jenom nájmy. Vždyť to vidíte v televizi. Pan majitel, jak zachází s lidma, kteří bydlí v těch bytech v Děčíně. To je na hranici života a nic se neděje. Nikdo nikoho nepotrestal.

moderátor (Jaroslav Hutka):
Tyto věci se musí srovnat. To je ta složitá věc přes parlament a snahu lidí. Je dobře, že jste řekl tento názor a patří k celé té naší skutečnosti. Já si myslím, že se to nějak řeší a řešit bude. Teď jde o to, kdo je silnější, kdo je slabší z politických stran.

telefonát:
Pavel Štein. Já vás pamatuji, když jste byl členem skupiny Šafrán. Já jsem teď spokojenej a jsem velice šťastnej, protože vím, že nemusíte chodit k rekvalifikačním zkouškám, nemusíte nosit, když si chcete vydat desky, texty písniček k textový komisi a můžeme se svobodně vyjadřovat, můžeme takhle mluvit přes rádio. Já jsem spokojenej, i když neříkám, že není to všechno, ale myslím si, že důležitá je ta svoboda. To, že se můžeme ve velké míře rozhodovat sami za sebe. Mladý lidi můžou dnes vycestovat, studovat venku, být tam na praxi a pak se vrátit. Když si vezmeme, kolik lidí od roku 1948 uteklo z této země, to je přece neštěstí. Jaký potenciál tady mohl být z těch lidí, kdyby se mohli vrátit a mohli pracovat tady. Já jsem spokojenej s tím stavem. Neříkám, že všechno se mi líbí. Leccos kritizuji, ale celkově si říkám, že jsme na tom teď lépe.

moderátor (Jaroslav Hutka):
Souhlasím s vámi s tou otázkou svobody. Jsem přesvědčen, že všechny nepravosti nebo nedobré věci se podaří řešit v budoucnu ve chvíli, kdy máme tu svobodu, kdy si tu svobodu uhájíme. To je takové východisko, ze kterého se dá potom řešit pozitivně a rychle mnoho věcí.

telefonát:
Já si myslím, že jsme skočili z bláta do louže. Ta vláda, co tam je? S komunistama se rovnat, jak se to vezme. Co oni dělají? Řešili H-systémy, všelijaký dozorčí rady, okradli spoustu lidí, aby si oni žili dobře. Nikdo s tím nehne. Je to tak anebo ne?

moderátor (Jaroslav Hutka):
Víme o tom a prožíváme pocit bezmoci, že se s tím hnout nedá, ale neznamená to, že to tak musí zůstat. To záleží trochu také na nás.

telefonát:
Vezměte si takovýho Šloufa. Celá vláda je namočená v tý zlodějině H-systém. Ty ukradli všechno a všichni to vědí, možná že i Standa Grossů se koupe v bazénu od lidí, který vokradli a nic se neděje. Naše první dáma byla ve všelijakých dozorčích radách, tam se ztrácely peníze a taky se nic neděje. Ty lidi dělají teď jenom na ty nahoře. Mně to tak připadá.

moderátor (Jaroslav Hutka):
Nadějný na tom je, že to můžete říci takto veřejně, že to lidi slyší a že si to uvědomují. Já mám pocit, že když člověk ví věci, tak potom má šanci s tím něco udělat. Tady je taky problém, že obyvatelstvo je trochu lhostejný k tomu.

telefonát:
Proč jsou lhostejný? Protože to nikam nevede. Za komunistů jste taky mohli kritizovat to a to. Tak vás zavřeli a teď vás zlikvidujou zase jiným způsobem. Okradou vás a vyhodí z bytu a jste na tom zrovna tak jako za komunistů. Já si myslím, že jsme si ani nepolepšili ani nepohoršili. Jsme na tom stejně. Akorát teď se můžeme nechat veřejně vokrádat a říkat buďme rádi, máme tu svobodu.

telefonát:
Kukačka. Já vám fandím. Já jsem ekonom. Myslím, že určité věci, pokud se neví, co je za tím, není možné posoudit podle současné životní úrovně, když do toho nevidíme. Myslím tím životní úroveň bezdomovců. Znám jednoho, kterej byl expertem na grafiku a dnes je bezdomovec a žebrá. Já bych vám chtěl říci tento případ. Představte si podnikatele, máte podnik, máte děti a pracujete, máte výnosy, máte slušné živobytí, vaše děti pracují v podniku, učí se a když jdete do důchodu a nebudete aktivní, tak prodáte ten podnik a v důchodu žijete z toho, za co jste ten podnik prodal. Teď si představte, že jste tento podnikatel, ale úplně jinej. V průběhu života propije ten podnik, má se výborně, má děvky, chodí si, hejří si, má se dobře a žije si nad poměry. Přijde věk, kdy už nemůže ani pracovat a nemá důchod. Toto je makroekonomická situace českýho národa. Ty, co se mají dnes dobře... tato vláda trochu korumpuje. Víte, tato vláda neříká těm, co se mají dobře, co mají 30 tisíc měsíčně, že bude mít důchod jako ten, co bude mít důchod 12 tisíc, velmi nízkej. Nemyslíme na zadní kolečka. Opravdu, nevíme, o co jde. Myslím, že v tý ekonomický věci by se mělo trochu zkoumat. I to, že naše vláda je zadlužena a navíc že tady prošantrošila to národní jmění, místo aby ho zefektivnila, aby ho prodala dobře, když už teda. Ještě má prostě 600 miliard dluh. Prosím vás, já si ani nemyslím, že máme svobodu. Vy jste kandidoval za politickou stranu, lidi vám fandili, pro mne byla velmi sympatická. Ale víte, jaká byla volební mašinérie, že ty vaše spoty vysílali ve dvě odpoledne a že si lidi ani nemohli vybrat a i kdyby, tak tady fungujou určitý klausule, kde ti malí nedostanou nic a ti velcí shrábnou všecko. No, heleďte. Tato vláda nás zkorumpuje, abychom až tolik neprotestovali. Aby těm lidem, co jsou třeba důchodci… Mají se nad poměry, ale ti mladí nebudou mít ani v reálný hodnotě ten důchod co mají ti naši.

moderátor (Jaroslav Hutka):
Už se o tom mluví, že bude penzijní reforma.

telefonát:
Já vás zdravím. Když si sáhnete na srdce a zamyslíte se nad tím, tak dojdete k tomu, že poslední sociální cítění měla Klausova vláda. Já vím, že to nerad slyšíte. To tihleti unionisti a socialisti udělali tady akorát dluhy a nezaměstnanost. Chtěl jsem říci: Měl absolutní pravdu ten pán, co říkal o té mrkvi. Já vím, že v roce 1976 v dubnu můj syn měl obrovský průjmy, tak jsme mu měli vařit odvary z mrkve. Tu mrkev jsem sháněl po zahrádkářích a ani ta blbá mrkev nebyla. Já nevím, co se komu nelíbí. Každej nadává. Vidíte kšefty plný, každej spokojenej, utrácí, košíky plný. Já bych myslel, že by mělo být trochu pokory a myslet soudně.

telefonát:
Já bych chtěl říci, že se na to musíte podívat trochu jiným způsobem. Můžete se na to podívat tak, že je teď 40 tisíc nezaměstnanejch. Můžete se na to podívat tak, že v Děčíně bydlej lidi, který nemají vodu, kterým tento stát není schopen zajistit vodu. Musíte se na to dívat pohledem lidí. 28 tisíc okradenejch v kvantu, který nedostali náhrady. Zatím dostali nějakej drobek a ten, kdo je vokrad, si chodí po svobodě a jezdí po světě. Musíte se na to dívat z těchto pozic. Jestliže nějakej režisér má spoustu tisíc za to, že natočí blbej film, kterej není možný ve světě prodat, tak musíte si říci, kde na ten film bere? Vidíte, že dnes je debata, že by měly televize přispívat na filmy a všechny možný takovýto organizace. Proč? Jestliže je někdo režisér, natočí dobrý film, film se prodá, tak je z toho zisk. Jestliže točí blbý filmy, který se nedaj prodat, kterejm porozumí lidé, který tady žili. Jako hrál nedávno v tý televizi Kodet. To je trapas se na to dívat, natož jak se na to může jít nějakej Švéd podívat? Vždyť tomu vůbec nerozumí a neví, o co v tom filmu běží.

moderátor (Jaroslav Hutka):
Děkuji za váš názor. Děkuji všem, kteří jste zavolali. Omlouvám se všem, na které už se nedostalo. Měl bych tu být také příští pátek, a na příští pátek už téma mám hotové. Ta otázka bude, jestli poškozuje školský zákon děti, které chtějí na střední školu. Jinak mi můžete napsat na e-mail. Adresa je: jaroslav@hutka.cz. Moje internetová stránka je: www.hutka.cz. Minulá tři Radiofóra, která jsem měl, jsou tam přepsána i s reakcemi. Toto v úterý nebo ve středu už by na té stránce také mohlo být. Děkuji moc všem. Mějte se hezky a nashledanou.