O původu písní takřka zlidovělých

Zatímco píseň Pojď se mnou, milá je „nalezenec ze sbírky Františka Sušila“, Církevní tatíci vznikli „kvůli vlažnému vztahu katolické církve k Chartě 77“ a o písni Havlíčku, Havle autor tvrdí, že ji nenapsal, ale našel v únoru 1977, kdy byl Václav Havel ve vězení: „Seděl jsem v kuchyni a myslel na něj a najednou během půlhodiny byla píseň hotová i s melodií... Věc drzá, veselá a poťouchlá. Sebrali mě až v půli května...“ Vznik písní, shromážděných na desce, jak Jaroslav Hutka podotýká, poprvé vydané svobodně a sestavené tak, jak by si to přál, komentuje s dnešním odstupem. Jde o nahrávky ze dvou koncertů z dubna 1977. Jak to tehdy bylo i jak se materiál dostal do Švédska, v bookletu vypráví Jindřich Kučera. Ten písně nahrával na magnetofon, sestříhal, zajistil přepis na profesionální pás... „V roce 1978 se mi ze Švédska vrátilo elpíčko s ptákem se zamčeným zobákem na etiketě...“ Dvanáct písní vychází v graficky čistém „balení“ s Hutkovým linorytem i připomínkou Šafránu 78.

Marta Švagrová, Lidové noviny, 6. listopadu 2010