Zdroj: ČT 24
Datum: 5.3.2006
Název: Dovoz německého odpadu do České republiky

Václav MORAVEC, moderátor: Německý odpad na českém území, problém, který zaměstnává nejen Českou inspekci životního prostředí, ale i celní správu. Ta vyhlásila zvýšenou intenzitu a rozsah kontrol nákladních aut v souvislosti s nelegální přepravou odpadu do České republiky. Ve čtvrtek vyrazil na jedno stanoviště i reportér Jiří Podlipný se štábem Otázek.

/ukázka/

Jiří NEJEDLÝ, tiskový mluvčí, Celní ředitelství Ústí nad Labem: V rámci vstupu České republiky do Evropské unie už nejsou prováděny kontroly, stoprocentní kontroly teda na hraničních přechodech. To znamená, že my provádíme kontroly na přepravu přeshraničního odpadu namátkově, to znamená ve vnitrozemí. My máme omezené kompetence, v rámci takzvaných sdílených kompetencí my můžeme teda kontrolovat provádění přeshraniční přepravy odpadu pouze na silnicích. Pokud řidič nedeklaruje odpad jako odpad, že veze třeba například plasty, my vozidlo zastavíme, odstavíme na vhodném místě a sepíšeme protokoly, které potom předáme České inspekci životního prostředí k dalšímu správnímu řízení.

Jiří PODLIPNÝ, redaktor: Čili to může trvat hrozně dlouho.

Jiří NEJEDLÝ, tiskový mluvčí, Celní ředitelství Ústí nad Labem: Samozřejmě tato procedura může trvat i zhruba měsíc.

Nacházíme se v celním prostoru pobočky Celního úřadu Teplice, kde vlastně jsou zadržený tři kamiony s odpadky, který pochází teda z obce Libčeves, ze záchytu nelegální přepravy odpadů.

Jiří PODLIPNÝ, redaktor: Kdy jste je tam zachytili teda?

Jiří NEJEDLÝ, tiskový mluvčí, Celní ředitelství Ústí nad Labem: Tyto kamiony jsme zachytili 4. ledna letošního roku.

Jiří PODLIPNÝ, redaktor: Čili to jsou kamiony, které tam nestačili vysypat.

Jiří NEJEDLÝ, tiskový mluvčí, Celní ředitelství Ústí nad Labem: Ano, to jsou kamiony, které tam dopravci nestačili vysypat.

Jiří PODLIPNÝ, redaktor: No, dneska je ale už 2. března, takže už jsou tady dva měsíce. Proč?

Jiří NEJEDLÝ, tiskový mluvčí, Celní ředitelství Ústí nad Labem: My v současné době čekáme na rozhodnutí ministerstva životního prostředí, které muselo kontaktovat německou stranu, jestli si ten odpad vezmou zpět do Německa.

Jiří PODLIPNÝ, redaktor: To trvá tak dlouho?

Jiří NEJEDLÝ, tiskový mluvčí, Celní ředitelství Ústí nad Labem: Zřejmě jo.

Jiří PODLIPNÝ, redaktor: Je docela štěstí, že je zima.

Jiří NEJEDLÝ, tiskový mluvčí, Celní ředitelství Ústí nad Labem: No, to v každém případě, protože nedovedu si představit, kdyby bylo léto, jak tady budou poletovat mouchy a podobně.

Třeba například hraničním přechodem Cínovec projede denně dva a půl tisíce kamionů.

osoba: V našich silách není zastavit každého, čili je to spíš o náhodě. Takže se snažíme to dělat poctivě, ale v našich silách není stoprocentní úspěšnost zastavit každého a opravdu něco objevit, to prostě nejde.

Jiří NEJEDLÝ, tiskový mluvčí, Celní ředitelství Ústí nad Labem: V současné době je to naše priorita, ale priorita těchto skupin mobilního dohledu je vlastně pátrání po zboží uniklému celnímu dohledu, plus teda ještě pátrání, nebo kontrola přepravy vybraných výrobků.

osoba: Zdravím pana Moravce, držím mu palce, ten pořad je bezvadnej.

/konec ukázky/

Václav MORAVEC, moderátor: No, kéž by vyřešil alespoň základní otázky tento pořad, které se týkají skládek odpadu v České republice, německého odpadu. Dalšími hosty Otázek tedy jsou tajemník ministra životního prostředí Daniel ... Daniel Vondruš, vítejte, hezký, dobrý den.

Daniel VONDROUŠ, tajemník ministra životního prostředí: Vondrouš, dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor: Dále pak Stanislav Jelínek z odboru dohledu Generálního ředitelství cel. I vám přeji hezký, dobrý den.

Stanislav JELÍNEK, odbor dohledu Generálního ředitelství cel: Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor: Starostka obce Libčeves Vlasta Staňková. I vám přeji hezký, dobrý den, vítejte.

Vlasta STAŇKOVÁ, starosta obce Libčeves: Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor: A Eva Tylová ze Strany zelených. I vám přeji hezký, dobrý den.

Eva TYLOVÁ, Strana zelených: Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor: Začněme u vás, pane tajemníku. Vy jste byl v Drážďanech. Slyšeli jsme v pátek, jak dopadla ona jednání, že poměrně pozitivně. Už se ví, jak dopadla jednání i s dalšími spolkovými zeměmi, ze kterých pravděpodobně směřoval odpad do České republiky?

Daniel VONDROUŠ, tajemník ministra životního prostředí: My jsme vedli jednání se třemi zeměmi v těch Drážďanech, se Saskem, se Saskem-Anhaltskem a s Braniborskem a také s centrálním úřadem, který má na starosti problematiku přeprav odpadů. A tam se zatím nevedla konkrétní jednání s jednou výjimkou, u saských úřadů máme ten případ Sosnová, kde jsme si vyměňovali zkušenosti o tom, jak to v této věci vypadá. Ovšem tam my nežádáme nakonec návrat do Německa, tam je totiž smíšený český a německý odpad, nelze to rozlišit, takže musí být zlikvidován v České republice a jenom se dál pátrá po viníkovi. A ten hlavní ... to hlavní téma toho jednání bylo jednání se zástupci Saska-Anhaltska o případu Libčeves, který je došetřen a kde požadujeme odebrání toho odpadu zpět. A to ...

Václav MORAVEC, moderátor: Kdy ten odpad bude odebrán? Máte už konkrétní časový příslib?

Daniel VONDROUŠ, tajemník ministra životního prostředí: My jsme právě požadovali konkrétní časový harmonogram, protože příslib toho, že bude odpad odebrán zpět, jsme dostali už od ministra životního prostředí Gabriela, spolkového ministra, na základě žádosti našeho pana ministra. A oni nám tento příslib potvrdili na tomto jednání, nicméně odmítali nám říct časový harmonogram s tím, že máme ověřit ještě jednu indicii, kterou nám na jednání předali, to je jakási smlouva německého původce přes několik prostředníků s českým ... jednou českou firmou o tom, že tento odpad byl spálen ve spalovně nebezpečných odpadů v Plzni. My si myslíte, že je to falešná smlouva. Také jsme to ...

Václav MORAVEC, moderátor: Kdy prověřena bude?

Daniel VONDROUŠ, tajemník ministra životního prostředí: Ta bude prověřena během několika dní.

Václav MORAVEC, moderátor: To znamená, do konce týdne je reálné, že se dohodnete s německou stranou na odvozu odpadu z Libčevse.

Daniel VONDROUŠ, tajemník ministra životního prostředí: To jsme jim jasně řekli, že znovu budeme požadovat časový harmonogram. Okamžitě s tím, jak jim pošleme závěry šetření policie a české inspekce, které musí proběhnout během několika dní.

Václav MORAVEC, moderátor: Když do konce týdne pošlete do Německa tyto závěry, očekáváte, že ten německý odpad z Libčevsi bude kdy tedy odvážen?

Daniel VONDROUŠ, tajemník ministra životního prostředí: Podle mého názoru je možné to zařídit technicky během několika týdnů, ale záleží na vůli německé strany. A musím říct, že přestože ta jednání nakonec vypadala pozitivně, tak na tom místě samém příliš jaksi nadějně ... příliš pozitivní nebyla, probíhala velmi tvrdě.

Václav MORAVEC, moderátor: Když se obrátím na starostku právě oné postižené obce, o které je řeč, tedy na starostku obce Libčeves, je toto pro vás dobrá zpráva, předpokládám.

Vlasta STAŇKOVÁ, starosta obce Libčeves: No, dobrá, dobrá by byla, kdyby se splnilo to, co pán říkal. Takové sliby, že se to od nás odveze, ty už poslouchám, já bych řekla, měsíc.

Václav MORAVEC, moderátor: Co tedy chcete konkrétně? Co byste si představovala od například tajemníka ministra životního prostředí?

Vlasta STAŇKOVÁ, starosta obce Libčeves: Konkrétně od tajemníka nevím, ale já bych požadovala, aby odpad, který v Libčevsi je, aby se odvezl, aby se odvezly spáleniny, které tam jsou, a aby se odvezly i ty ... ten komunální odpad. Je ho tam celkem, já nevím, asi dva a půl tisíce tun ještě.

Václav MORAVEC, moderátor: Ale, paní starostko, není to trochu i vina obce, když vám někdo naveze dva a půl tisíce tun, jste říkala, pokud se tedy nemýlím ...

Vlasta STAŇKOVÁ, starosta obce Libčeves: No, celkem ho bylo víc, celkem to bylo asi tři a půl tisíce tun.

Václav MORAVEC, moderátor: Tak to je přece tak velký objem, že mi neříkejte, že v takové obci, jako je Libčeves, jste na to nemohli přijít dřív, že celá věc se neodhalila daleko dřív?

Vlasta STAŇKOVÁ, starosta obce Libčeves: Víte, vina obce, to je dost těžký. Já jsem o tom, že se naváží odpad do Libčevse, věděla už kolem 15. prosince a jednala jsem se všemi orgány, který se odpadem zabývají. Jednala jsem s Českou inspekcí životního prostředí, jednala jsem s krajským úřadem, odborem životního prostředí i s městem Louny. Všichni jednali, jednali a jednáme, ale odpad je pořád v Libčevsi.

Václav MORAVEC, moderátor: To znamená, odmítáte, že byste vy jako obecní zastupitelstvo a vy jako starostka tu situaci podcenili. Jakmile jste tu situaci odhalili, to znamená v polovině prosince, tak jste okamžitě začali jednat.

Vlasta STAŇKOVÁ, starosta obce Libčeves: Víte, já mohu jednat jenom tak, nebo tak, jak mi povoluje zákon, já nic jiného dělat nemůžu.

Václav MORAVEC, moderátor: Můžete, pane tajemníku, dát nějaký konkrétní příslib tady paní starostce Vlastě Staňkové, která šéfuje obci, kde má zhruba dva a půl tisíce tun německého odpadu?

Daniel VONDROUŠ, tajemník ministra životního prostředí: Já bych jednak v téhle chvíli hlavně chtěl pochválit celní službu, že se už 5. ledna podařilo zastavit další navážení odpadu do Libčevse. To byl důležitý krok na základě podnětu české inspekce, že došlo k tomu zastavení a teď je tam tedy ten odpad, který tam byl navážen do 5. ledna, dál už nic.

Václav MORAVEC, moderátor: A slibů, jak říkala starostka, bylo hodně, teď chce konkrétní důkazy.

Daniel VONDROUŠ, tajemník ministra životního prostředí:

Ano, to je přesně stejná argumentace, kterou jsme vznášeli v Německu, a to velmi důrazně, fakt ta jednání byla velmi nepříjemná. Protože úřady německé, které mají na starosti ty převozy odpadů, nám sdělily, že je to precedens, že podle tohoto případu se bude postupovat i v jiných, dalších případech, a že ve chvíli, kdy jim se nepodaří prokázat, těm německým původcům, konkrétní vina, tak zaplatí převezení a likvidaci toho odpadu německý stát. A oni ...

Václav MORAVEC, moderátor: Očekáváte ... jste ochoten české veřejnosti garantovat, že do konce příštího týdne přijedete s časovým plánem, kdy se německý odpad bude odvážet z České republiky?

Daniel VONDROUŠ, tajemník ministra životního prostředí: Jsem ochoten garantovat, že toto samozřejmě budeme znovu důrazně požadovat po německé straně. A jestli s námi odmítne spolupracovat, tak pak samozřejmě žádný příslib od nich mít nebudem. Ale ...

Václav MORAVEC, moderátor: Vy myslíte, že taková situace by mohla nastat?

Daniel VONDROUŠ, tajemník ministra životního prostředí: Já myslím, že ne. Několikrát na tom jednání zaznělo, že máme příslib od ministra životního prostředí spolkového a že pokud budou jakékoliv obstrukce tohoto typu, tak že se obrátíme na něj nebo na předsedkyni německé vlády a budeme požadovat, aby zasáhli i proti těm konkrétním úřadům, které to mají na starosti.

Václav MORAVEC, moderátor: Už tady padlo sousloví instituce Generální ředitelství cel, Stanislav Jelínek je z odboru dohledu. Jiří Podlipný byl s vašimi podřízenými a mohli jsme sledovat, jak Generální ředitelství cel kontroluje ony kamiony. Když se na to podíváme z těch kontrolních akcí, tedy to, co vy máte v pravomoci, jak dlouho ty kontroly budou trvat, to je jedna věc, a druhá věc, není to tak trochu vytloukání klínu klínem?

Stanislav JELÍNEK, odbor dohledu Generálního ředitelství cel: Na první otázku bych odpověděl, že nevíme, jak dlouho budou trvat kontroly. Samozřejmě každý den vyhodnocujeme akci z předešlého dne a na základě těchto vyhodnocení se přijímají další opatření, takže kontroly na hranicích s Rakouskem a se Spolkovou republikou Německo a zvýšení kontrolní činnosti na celém území České republiky budou trvat do té doby, dokud budeme mít jistotu, že nebude proudit odpad z těchto zemí na území České republiky.

Václav MORAVEC, moderátor: Vy jste ony kontroly, pokud se nemýlím, tak ještě víc zintenzívnili právě ze středy na čtvrtek v tomto týdnu. Odhalily se nějaké další případy kamionů, které by převážely do České republiky německý odpad?

Stanislav JELÍNEK, odbor dohledu Generálního ředitelství cel: Já bych řekl, že v porovnání s minulým rokem, kdy bylo odhaleno třicet šest případů nelegální přepravy odpadů na území České republiky, za uplynulé dva měsíce tohoto roku již bylo odhaleno dvacet jedna případů nelegální přepravy, což si myslím, že svědčí jednak o intenzitě přepravy tohoto nelegálního odpadu na území České republiky a jednak o poměrně dobře koordinovaných akcích celní správy a Policie České republiky, zejména cizinecké policie.

Václav MORAVEC, moderátor: A pokračuje, pane Jelínku, i v tomto týdnu, poté co tady pan tajemník začal vyjednávat s německou stranou, tlačil na německou stranu, ukazuje se, že i po té medializaci příliv německého odpadu do České republiky pokračuje?

Stanislav JELÍNEK, odbor dohledu Generálního ředitelství cel: Já bych řekl, že příliv německého odpadu už není tak razantní, jako byl v minulých měsících. Naše analýzy ukazují, že zřejmě došlo k navezení odpadu v letních měsících, do konce roku, do konce minulého roku a nyní byla přijata taková opatření, aby bylo zamezeno, nebo alespoň z velké míry omezeno podnikatelským subjektům obchodovat tímto směrem do České republiky.

Václav MORAVEC, moderátor: Jaké sankce vlastně vy můžete jako Generální ředitelství cel udělit v případě, že takový kamion odhalíte? A navíc jsme upozornili v té reportáži na problémy, že ten kamion stojí odstavený a ještě díkybohu, že je zima, protože jinak by mouchy létaly tři měsíce kolem toho kamionu.

Stanislav JELÍNEK, odbor dohledu Generálního ředitelství cel: Celní orgány bohužel nemají možnost uložení sankce. Máme možnost pouze odstavit vozidlo a zakázat mu další jízdu. Můžeme uložit kauci až do výše padesáti tisíc korun a potom celou věc předáváme buď České inspekci životního prostředí nebo krajskému úřadu, potažmo ministerstvu životního prostředí.

Václav MORAVEC, moderátor: Uvítali byste rozšíření pravomocí v té věci? To, čeho jsme svědky v současnosti.

Stanislav JELÍNEK, odbor dohledu Generálního ředitelství cel: Já si myslím, že by spíše měl jít zákonodárce tou cestou, že by rozšířil pravomoci na víc složek v rámci České republiky, to znamená na Policii České republiky. Nevím, jestli celní správa by měla být tím subjektem, která by měla ukládat sankce, protože si musíme uvědomit, že u České inspekce životního prostředí a na krajských úřadech jsou odborníci, kteří se zabývají pouze touto problematikou. A celní správa má daleko širší pole působnosti z hlediska oprávnění z jiných právních předpisů.

Václav MORAVEC, moderátor: Eva Tylová je nejen ze Strany zelených, ale vy jste byla nějaký čas náměstkyní ministra životního prostředí. Myslíte si, když se na to podíváte s odstupem, že k té situaci opravdu muselo dojít, když v Německu se zpřísnily zákony týkající se recyklace odpadů a podobně, že česká strana zkrátka zaspala či nikoliv?

Eva TYLOVÁ, Strana zelených: Já si myslím, že zaspala. A dokonce bych ještě řekla, že některé kroky ministerstva životního prostředí v posledních ... v posledním období vedly k tomu, že ty dovozy jsou intenzivnější. Ty kroky jsou v tom, že ministerstvo životního prostředí řadou svých kroků podpořilo zařazení spaloven jako energetických zdrojů. My se teď dozvídáme, že některé ty dovozy, které k nám zamířily, že vlastně nemířily do toho skladu v Libčevsi, ale ony mířily do té spalovny, do spalovny ...

Václav MORAVEC, moderátor: Čehož využívá ta německá strana, pokud se nemýlím, v argumentaci proti české straně.

Eva TYLOVÁ, Strana zelených: Ano, ano. Ale to je právě ten problém, že v zákoně je, že vy nesmíte dovážet k likvidaci, vy můžete dovážet jenom k využití. Takže pro mě je i jako velice podivné, že došlo tady k těmto dovozům, protože to jsou jasně dovozy k likvidaci.

Václav MORAVEC, moderátor: Pane tajemníku, jak se vypořádáte s tou námitkou Evy Tylové, že zkrátka i tak jak jsou napsány právní normy, umožňuje německé straně možný transfer odpadů do České republiky ke spalování, a proto nám tady vznikly i ty největší černé skládky v Libčevsi a podobně?

Daniel VONDROUŠ, tajemník ministra životního prostředí: Právní normy jsou napsány tak, že veškeré tyto dovozy byly nelegální, to znamená, že byly zakázány zákonem, to znamená, že ty zákony jsou v pořádku, správné. Pokud by tomu tak nebylo, muselo by to být samozřejmě legální.

Václav MORAVEC, moderátor: Včetně spalování?

Daniel VONDROUŠ, tajemník ministra životního prostředí: Včetně spalování, ano. Samozřejmě byla velmi jaksi nesprávná informace. Jde o to, že ministerstvu životního prostředí se zatím daří bránit těm legálním dovozům, to znamená dovozům ke spalování nebo ukládání na skládky v České republice, ty jsou ... ty jsou podle našeho názoru ... podle našeho právního výkladu a podle výkladu evropského soudu je dovoz k odstranění zakázán, i podle českých zákonů, a není možné dovážet do jakékoliv spalovny například odpad k využití, je tedy to vždycky zakázáno.

Václav MORAVEC, moderátor: Počkejte. Eva Tylová má tedy tudíž podle vašeho názoru mylné informace, špatné informace?

Daniel VONDROUŠ, tajemník ministra životního prostředí: Já nevím, z čeho vyplývá, že by byl povolen dovoz.

Eva TYLOVÁ, Strana zelených: Ne, ne, ne, ten problém je jinde, je to problém mezi likvidací a využitím, kdy energetické využití se neustále určitá skupina lobbyistů v České republice snaží zařadit do té kategorie využití. A bohužel i ministerstvo životního prostředí nedokázalo zabránit tomu, že spalovny komunálního odpadu, které v současnosti již mají rozhodnutí IPPC, že jsou zařazeny jako ... jako zařízení pro energetické využití. A to je velice významné v souvislosti s přípravou nové směrnice, kterou předložila Evropská komise v lednu letošního roku, kde již energetické využití je postaveno na roveň materiálovému. To znamená, pokud by tato směrnice začala platit, tak my už bychom nemohli zastavit dovozy odpadu do našich spaloven, které máme deklarovány jako zdroje pro energetické využití, protože už bychom tím porušovali tuto směrnici. A nevládní organizace i Strana zelených upozorňovaly ministerstvo životního prostředí, že je třeba proti této směrnici ostře vystoupit ...

Václav MORAVEC, moderátor: Což ministerstvo životního prostředí udělalo ...

Eva TYLOVÁ, Strana zelených: Udělalo až opakovaně, že poté. První vyjádření, které nevládní organizace dostaly k dispozici, tak nijak ostře neprotestovalo, vůbec neprotestovalo proti té změně té definice, to energetické kontra materiálové. A to je veliké nebezpečí do budoucnosti. A podle mého názoru ty ilegální dovozy v takové velké míře začaly právě s ohledem na ...

Václav MORAVEC, moderátor: To znamená, že to ještě může nastat v ještě větší míře.

Eva TYLOVÁ, Strana zelených: Ano, ano, ano. To může nastat, právě pokud bude směrnice schválena, pokud nebudou země, jako je Polsko, Česká republika, protestovat ...

Václav MORAVEC, moderátor: Tak se z nás stane ještě větší skládka, než v současnosti jsme?

Eva TYLOVÁ, Strana zelených: Ano, ano. Pro informaci, v současnosti leží žádost o dovoz osmdesáti tisíc tun do spalovny Malešice, to je ten dovoz takzvaně legální. Protože my jsme teďka mluvili o těch nelegálních, které ... a vidíte, jakej je problém teda zabránit těm nelegálním, přitom tady leží žádost o dovoz osmdesáti tisíc tun, to je čtvrtina ... ano, to je vlastně hodnota jedné malé spalovny. Ministerstvo životního prostředí se s tím potýká už asi čtyři měsíce, pokud mám dobrou informaci. A pozor, pokud ta směrnice Evropské unie bude schválena, tak už to nebude moci zakázat.

Daniel VONDROUŠ, tajemník ministra životního prostředí: Ano, my to teďka zakázat můžem, takže samozřejmě to zakazujeme. Naštěstí se nám podařilo zakázat všechny dovozy, které k nám směřovaly, do liberecké spalovny. Dokonce jsme k tomu ... kvůli tomu u soudu, protože firma se odvolala k soudu, ale ...

Václav MORAVEC, moderátor: Ale to, abyste ještě výrazněji protestovali, pokud rozumím argumentaci Evy Tylové, výrazněji ještě protestovali proti té směrnici, jinak Česká republika se může stát ...

Daniel VONDROUŠ, tajemník ministra životního prostředí: Určitě. My se chceme stát mluvčím té skupiny visegrádských zemí právě v této věci, proto jsme oslovili visegrádské země dopisy a žádáme je o podporu k našim výhradám vůči směrnici. Výhrady jsme odeslali někdy v lednu. Oslovili jsme s nimi i německého ministra životního prostředí, od kterého jsme získali i podporu našemu postupu proti směrnici. A stejně tak jsme s tím argumentovali teď na tom jednání v Drážďanech. Takže dokonce máme i částečnou podporu v Německu, máme už i přísliby podpory ze zemí Visegrádu a můžeme se stát tím mluvčím těchto nejvíc ohrožených zemí těmito dovozy do spaloven.

Václav MORAVEC, moderátor: V případě, že se to nepodaří, tu směrnici, řekněme, vyeliminovat, zkrátka potlačit tlak na tuto směrnici, tak mohla by se Česká republika stát ještě větší skládkou odpadu, německého odpadu či odpadu západoevropského, ať nejsme konkrétní, v rámci celé Evropy?

Daniel VONDROUŠ, tajemník ministra životního prostředí: Myslím, že právě ta zmínka o těch osmdesáti tisících tunách o tom svědčí, protože tady se podařilo zachytit zhruba patnáct až dvacet tisíc nelegálních ... tun nelegálních dovozů a tohle je ještě několikanásobně větší množství dovozu legálního. A navíc si myslíme, že pokud by k nám legálně proudily odpady do spaloven, pokud by to ta směrnice umožnila, tak že by bylo těžko rozlišit, které ty dovozy takovýchto typů odpadů jsou legální a které nelegální. Bylo by ještě obtížnější kontrolovat hranice.

Václav MORAVEC, moderátor: Budete žádat ... promiňte, bude Generální ředitelství cel teď aktuálně, vzhledem k tomu, co se ještě děje, žádat o nějaké posily, nejen abyste to zvládali, tu situaci, vy jako celníci, pane Jelínku?

Stanislav JELÍNEK, odbor dohledu Generálního ředitelství cel: My zatím zvládáme tu situaci na základě svých personálních opatření.

Václav MORAVEC, moderátor: A v dlouhodobé perspektivě je to únosné, pokud toto bude trvat ...

Stanislav JELÍNEK, odbor dohledu Generálního ředitelství cel: Samozřejmě, samozřejmě, že pro celní správu je to velice zatěžující, protože musí provádět i ostatní kompetence, které jsou jim svěřeny. To znamená, že ta situace se bude vyvíjet podle toho, jaké budou požadavky na celní správu. Nemohu vám teď momentálně říct ...

Václav MORAVEC, moderátor: Jak dlouho jste schopni to vydržet v té současné síle? Myslím teď, časovou perspektivu mi dejte, prosím pěkně.

Stanislav JELÍNEK, odbor dohledu Generálního ředitelství cel: Já nevím, v řádech měsíců.

Václav MORAVEC, moderátor: V řádech měsíců. Ale pokud by to bylo déle než třičtvrtě roku, tak by to bylo pro celní správu ...

Stanislav JELÍNEK, odbor dohledu Generálního ředitelství cel: Tam nejde o to, že by to celní správa neustála, celní správa by byla schopna splnit si své závazky v této oblasti, ale na úkor jiných činností, které musejí vykonávat.

Václav MORAVEC, moderátor: Není to ale možné déle než zhruba půl roku ještě. Pokud byste neměli pomíjet ty další oblasti.

Stanislav JELÍNEK, odbor dohledu Generálního ředitelství cel: Myslím, že by to bylo pro celní správu velice obtížné.

Václav MORAVEC, moderátor: Znovu se obrátím na Vlastu Staňkovou, starostku obce Libčeves. Vy jste mluvila o inspekci životního prostředí. Když se podíváte na to, jak zafungovaly orgány státu, především ministerstvo životního prostředí a Česká inspekce životního prostředí, poté, co jste jim nahlásila to, že do vaší obce směřuje německý odpad, byla ta reakce hodně liknavá?

Vlasta STAŇKOVÁ, starosta obce Libčeves: No, podle mého názoru ano. Česká inspekce životního prostředí věděla od 15. prosince, co se děje, a včera, nebo převčírem jsem teprve dostala od nich vyjádření, kde oni vydali rozhodnutí, vydali ... zahájili správní řízení. To jsem dostala v pátek. Takže si vemte, od 15. prosince do pátku oni nedělali prakticky nic. Je to ...

Václav MORAVEC, moderátor: Pane Vondrouši, jste vy schopen jako tajemník a ochoten připustit jako tajemník ministra životního prostředí, že tady selhaly v celé té kauze i orgány, které jsou pod ministerstvem životního prostředí, tedy především Česká inspekce životního prostředí?

Daniel VONDROUŠ, tajemník ministra životního prostředí: V tomhle případě mohly zasáhnout dva orgány, jeden je tedy Městský úřad v Lounech, který byl také u toho jednání na konci prosince, druhý česká inspekce, ta zasáhla 5. ledna tím, že vyzvala celní správu k ukončení ... k zastavení těch dovozů na to území, to se podařilo okamžitě zajistit. Od té doby běží jednak vyšetřování a jednak pak bylo zahájeno správní řízení, to bylo zahájeno na začátku února. A v tuhle chvíli ...

Václav MORAVEC, moderátor: Podle vás nepochybila česká ...

Daniel VONDROUŠ, tajemník ministra životního prostředí: Teď totiž tohle řízení, o kterém mluvíme, je ještě další řízení, kterým chceme vyjít vstříc obci a chceme na čas jaksi ten odpad odklidit na skládku zabezpečenou, aby tolik neohrožoval. Protože jsme zjistili, že ten odpad je nebezpečný a že má nebezpečné vlastnosti. Také jsme ho dovezli ukázat do Německa, aby viděli ...

Václav MORAVEC, moderátor: Vy jste s tímto pytlem jel do Německa?

Daniel VONDROUŠ, tajemník ministra životního prostředí: S tímhle pytlem jsme jeli do Německa, abysme ukázali, co tady leží v českých obcích, a nějak apelovali na německou stranu, aby opravdu se zasadila o to, aby se ten odpad dovezl zpátky do Německa. Myslíme si, že by se neměl likvidovat na náklady českého státu u nás, ale že se musí vrátit do Německa.

Václav MORAVEC, moderátor: Otázka ... ano, ale otázka trvá. Česká inspekce životního prostředí podle vás nepochybila. To jste ochoten garantovat.

Daniel VONDROUŠ, tajemník ministra životního prostředí: V tomhle případě si myslím, že rozhodně nepochybila, naopak se podařilo tento případ došetřit jako jeden z mála.

Eva TYLOVÁ, Strana zelených: Já si myslím, že daleko víc pochybilo ministerstvo životního prostředí, protože když vidělo, že situace je tak vážná, že prostě těch akcí je tolik, tak mělo zasáhnout a mělo koordinovat právě společný postup jak české inspekce, tak celní správy, tak i policie.

Václav MORAVEC, moderátor: Jak mělo zasáhnout? Tou koordinací? Tam podle vás ...

Eva TYLOVÁ, Strana zelených: Takhle, v prvé fázi vidíte, že paní starostka se vlastně dohadovala s některými úřady jednotlivě, ty zasahovaly liknavě. V té chvíli se již vědělo, že je tady několik těchto případů, že hrozí, že jich bude ještě víc, protože byla přijata nová legislativa v Německu. Takže ministerstvo životního prostředí mělo udělat koordinační schůzku přes celní správu, policie, Českou inspekci životního prostředí, mělo ihned žádat do Německa. Pan tajemník nám tady říká, jak to všechno pan ministr udělal, ale až poté, co dostal výzvu od nezávislé veřejnosti. To je vždycky ... já to tady mám, ty zprávy nevládních organizací, dopisy, kde žádají a pan ministr za tři dny, ano, za tři dny, řekne: "Ano, je to tak, poslal jsem dopis." Za další vyjde znovu zpráva, nebo výzva nevládních organizací nebo i Strany zelených, jak jste mluvil o té visegrádské čtyřce, tak to vlastně bylo na základě apelu předsedy Strany zelených Martina Bursíka. A pan ministr Ambrozek řekl: "Ano, to je dobrý nápad, tak já to udělám." Tak já si myslím, že ministerstvo by mělo být daleko aktivnější v této věci.

Daniel VONDROUŠ, tajemník ministra životního prostředí: Já jsem tu výzvu teda nečetl od Strany zelených, ale ty dopisy samozřejmě připravuji s velkým předstihem, takže nelze je tady připravit za tři dny, pochopitelně šly daleko dříve. Ale já si myslím, že tady je důležité, že se podařilo tenhle případ dotáhnout do konce, že slouží jako precedent a že máme tentokrát šanci opravdu zavést systém, kdy se budou ty odpady vracet zpátky do Německa. Česká televize informovala o tom, o nějakých starých případech, například dvanáct let starý případ nějakého dovozu z Německa, který je dodnes nevyřešen ...

Václav MORAVEC, moderátor: Vy si myslíte, že i na tyto staré případy by to bylo možné uplatnit?

Daniel VONDROUŠ, tajemník ministra životního prostředí: Já doufám, že se nám těch dvanáct let podaří dneska stáhnout třeba na dvanáct týdnů a řešit to daleko rychleji.

Václav MORAVEC, moderátor: Hosty byli starostka obce Libčeves Vlasta Staňková. Děkuji vám, že jste přišla a že jste přijala mé pozvání. Děkuju a na shledanou.

Vlasta STAŇKOVÁ, starosta obce Libčeves: Na shledanou.

Václav MORAVEC, moderátor: Tajemník ministra životního prostředí Daniel Vondrouš. Děkuji, že jste přijal mé pozvání.

Daniel VONDROUŠ, tajemník ministra životního prostředí: Děkuji.

Václav MORAVEC, moderátor: Dále pak Stanislav Jelínek z odboru dohledu Generálního ředitelství cel. Děkuji a na shledanou.

Stanislav JELÍNEK, odbor dohledu Generálního ředitelství cel: Děkuji, na shledanou.

Václav MORAVEC, moderátor: A Eva Tylová ze Strany zelených. I vám děkuji a na shledanou.

Eva TYLOVÁ, Strana zelených: Děkuji, na shledanou.


Zdroj: ČT 1
Datum: 2.3.2006
Název: Tisková konference Strany zelených

Roman MILER, moderátor: Straně zelených preference dosud mimoparlamentní strany posledních průzkumů překročily pětiprocentní hranici, kdyby je ve volbách skutečně získala, dostala by se poprvé od svého vzniku do Poslanecké sněmovny. Tiskovou konferenci zelených sledoval Daniel Takáč. Já se ještě jednou ptám, Dane, co má tedy Strana zelených ve svém programu?

Daniel TAKÁČ, redaktor: Ještě jednou tedy dobré odpoledne, nebo dobré poledne z tiskové konference Strany zelených. Tak jedna z těch prvních vět, kterou tady zelení představili, bylo, že oni nejsou jenom ekologická strana, jenom pro ochranu přírody, že jsou velmi univerzální strana, která řeší i další témata, ale samozřejmě má i ta svá specifická zelená témata, která se týkají třeba ochrany krajiny a přírody, která se týkají ochrany zvířat proti týrání, v tomto smyslu tady mluvili o tom, že jeden ze základních principů je, že třeba se nesmějí zvířata daleko převážet na jatka, že to by chtěli zakázat, zvířata porazit co nejblíže a potom převážet až maso. A z těch dalších témat, tak zajímavé návrhy mají v oblasti ekonomiky například, kde jsou prý, jak tady sami říkali, jedinou stranou, která ví, jak zvýšit zdravotní a sociální pojištění, které je u nás jedno z nejvyšších. Ten výpadek po snížení tohoto pojištění by se dokryl spotřební daní z energií. Samozřejmě by se diferencovalo, které energie jsou takzvané špinavé a které jsou čisté, s největší pravděpodobností by to znamenalo zvýšení cen energií, ale na druhou stranu by se tedy snížilo to pojištění. V dopravě hlavní je dostat kamiony z našich silnic, chtějí navrhnout úplný zákaz kamionové dopravy od pátku odpoledne do nedělní půlnoci. Za druhé, přesunout kamiony hlavně na železnici, a to všechno má prioritu ještě před dálnicemi. Stejně tak prioritu před dálnicemi mají obchvaty měst a rychlostní komunikace. Pokud jde o energetiku nebo o těžbu nerostných surovin, tak se rozhodně nesmějí prolomit limity v severních Čechách, limity na těžbu hnědého uhlí, to jsou jedny z nejzákladnějších momentů toho, s čím Strana zelených jde do nejbližších parlamentních voleb.

Roman MILER, moderátor: Dane, díky.


Zdroj: ČT 1
Datum: 25.2.2006
Název: Programová konference Strany zelených

Josef MARŠÁL, moderátor: Ochrana životního prostředí, ekonomika, penzijní reforma či zdravotnictví - to jsou hlavní body programu Strany zelených pro parlamentní volby. Program zelených dnes schválila jejich republiková rada. Podle některých průzkumů veřejného mínění by strana mohla překročit pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do parlamentu. Předvolební kampaň zahájí zelení ve čtvrtek 2. března.

Jana ČERMÁKOVÁ, redaktorka: Pokud se zelení do sněmovny dostanou, nebudou spolupracovat s komunisty. To ostatní je podle předsedy Martina Bursíka zatím předčasné.

Martin BURSÍK, předseda Strany zelených: Jednou hodnotou, kterou přinášíme do politiky, je věcnost a je naše schopnost uhnout těm debatám o ničem.

Jana ČERMÁKOVÁ, redaktorka: Sociální demokraté, ODS, lidovci i komunisté zřejmě budou ve sněmovně i po volbách. Případnou spolupráci se Stranou zelených zatím nechtějí příliš komentovat. Průzkumy podle nich mnohdy neodrážejí realitu.

Petr NEČAS, místopředseda ODS: Nemyslím si, že vstup další strany přinese svěží vítr. Ve své době jako nová strana vstoupila například Unie svobody a žádný svěží vítr to nevneslo.

Jiří DOLEJŠ, místopředseda KSČM: Všechny parlamentní strany by potřebovaly více zezelenat, ovšem pravdou je, že v rámci konzervativní pravice by svůj zelený program těžko prosazovala.

Jan KASAL, 1. místopředseda KDU-ČSL: Vstup dalšího politického subjektu do Poslanecké sněmovny bude znamenat oživení v sále.

Stanislav KŘEČEK, poslanec /ČSSD/: V současné době není žádné téma, které by nepokrývaly současné politické strany.

Jana ČERMÁKOVÁ, redaktorka: ČSSD, KDU-ČSL i KSČM už své volební programy představily. ČSSD slibuje například vyšší platy, nižší nezaměstnanost a růst ekonomiky. Lidovci zase nižší daně. Zároveň ale říkají, že bude nutné platit u lékaře a na vysokých školách. Komunisté řadí mezi hlavní body svého programu vyšší platy, péči o zdraví a zaměstnanost. ODS ještě volební program nezveřejnila, ví se ale, že se chystá nabídnout největší daňové úlevy ze všech. Nejvíc peněz chce dát na volební kampaň ČSSD, víc než sto milionů korun, ODS osmdesát, lidovci čtyřicet pět, komunisté osmnáct a Strana zelených nejmíň - třináct milionů korun.


Zdroj: ČT 24
Datum: 2.3.2006
Název: Zelení představili program

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka: Do boje o hlasy voličů vyrazila další partaj - Strana zelených. Podle posledních průzkumů má jako jediná mimoparlamentní reálnou šanci se do sněmovny dostat. A co zelení slibují? Třeba nižší odvody na zdravotní a sociální pojištění, omezení kamionové dopravy nebo právo volit už od šestnácti let.

Daniel TAKÁČ, redaktor: Leadeři zelených budou během kampaně jezdit dvěma ekologickými auty jezdícími na řepkový olej. Zelení ovšem už nemají jen, jak sami říkají, zelená témata, jsou prý univerzální stranou.

Martin BURSÍK, předseda strany /SZ/: To je možná překvapení pro lidi, kteří měli za to, že Strana zelených je sice sympatická, ale že to je strana tak dobrá na ochranu žab a květin.

Daniel TAKÁČ, redaktor: Zelení navrhují snížení zdravotního a sociálního pojištění, peníze, které pak budou chybět, nahradí zdražením energií z neekologických zdrojů. Požadují také zákaz jízdy kamionů od pátečního odpoledne do nedělní noci, či zrušení přijímaček na střední a vysoké školy. To před posledními volbami v programu neměli.

Ondřej LIŠKA, jihomoravský volební leader strany /SZ/: Program tehdy byl jistě více ekologicky zaměřený a méně se vyjadřoval k tématům, které nejsou s ekologickou politikou tak úzce spojována.

Daniel TAKÁČ, redaktor: Politolog Jan Bureš se ale domnívá, že univerzální program je od zelených trik, aby se dostali do sněmovny.

Jan BUREŠ, politolog: I v české společnosti, stejně jako na západě Evropy, se ukazuje, že strany, které by chtěly oslovit pouze třeba jednu skupinu voličů, nebo chtějí prezentovat pouze jedno téma, prostě spíše neuspějí.

Daniel TAKÁČ, redaktor: Zelení se v lednu poprvé dostali v průzkumech nad pětiprocentní hranici voličské podpory. To jim následně mohlo přihrát i další příznivce, kteří by je jinak nevolili z obavy, že jejich hlas propadne.

Jan BUREŠ, politolog: A teď ale si myslím, že už tento efekt nebude příliš úspěšný a že by se na to ani Strana zelených neměla příliš spoléhat.

Daniel TAKÁČ, redaktor: Podle politologa Bureše teď už volební výsledek Strany zelených závisí na jediném, jak bude vypadat její volební kampaň a jaká řešení voličům nabídne.


Zdroj: ČT 1
Datum: 14.2.2006
Název: Metrem nebo vlakem na letiště v Praze-Ruzyni?

Michal SCHUSTER, moderátor: Metrem nebo vlakem na letiště v Praze-Ruzyni? Tyto dva způsoby dopravy budou zřejmě fungovat vedle sebe. České dráhy počítají s modernizací stávající tratě Praha - Kladno s odbočkou na Ruzyň. Magistrát zase s prodloužením metra trasy A. Straně zelených se nelíbí, že radnice chce vést metro stejným směrem za mnohonásobně vyšší cenu.

Tereza KRÁSENSKÁ, redaktorka: Železnice bude dřív a levnější, to jsou hlavní argumenty Strany zelených, proč podpořit projekt modernizace městské železnice na ruzyňské letiště a do Kladna. Pražský magistrát podle nich stavbou metra odčerpá peníze na důležitější investiční akce.

Petra KOLÍNSKÁ, Strana zelených, Praha: Má před sebou městský okruh, který chce budovat. Čističku odpadních vod za devět miliard. Pražská kasa toto neutáhne.

Radovan ŠTEINER, radní pro oblast dopravy, Magistrát hlavního města Prahy /ODS/: Ty dva systémy jsou kompatibilní, ony nejsou konkurenční.

Tereza KRÁSENSKÁ, redaktorka: Projekt modernizace přijde vhod i Středočeskému kraji. Ten potřebuje co nejrychleji vyřešit dopravu lidí z Kladna do centra Prahy.

Martin KUPKA, mluvčí úřadu Středočeského kraje: Povede v trase existující tradiční železnice, tak jistě bude možné realizovat tu investici rychleji.

Radovan ŠTEINER, radní pro oblast dopravy, Magistrát hlavního města Prahy /ODS/: Z pohledu města, bych řekl, že skoro významnějším problémem, než napojení kolejové pražského letiště, je například dopravní obslužnost motolské nemocnice nebo některých sídlišť.

Tereza KRÁSENSKÁ, redaktorka: Projekt na prodloužení trasy A na ruzyňské letiště narozdíl od modernizace železniční tratě ještě není zanesený v územním plánu města.

Tomáš JÍLEK, generální ředitel DP hlavního města Prahy, a. s.: Zhruba do roka by mohla být hotová změna územního plánu, která je první podmínkou. Potom nejméně rok, řekněme, bude probíhat územní řízení. Další rok stavební řízení.

Petra KOLÍNSKÁ, Strana zelených, Praha: Do toho jsou volby a není jasné, jestli nové zastupitelstvo tuto variantu vůbec podpoří.

Tereza KRÁSENSKÁ, redaktorka: O modernizaci stávají tratě Praha - Kladno s odbočkou na ruzyňské letiště se uvažuje už přes deset let, o prodloužení trasy A zhruba od roku 2000, kdy se pod petici "Chceme metro, ne rychlodráhu" podepsalo necelých dvacet tisíc obyvatel Prahy 6.


Zdroj: ČT 24
Datum: 3.3.2006
Název: KSČM zahájila svou volební kampaň

Světlana ZÁRUBOVÁ, moderátorka: Předvolební kampaň politických stran je v plném proudu. Svoji strategii dnes jako poslední z velkých stran představila KSČM. Komunistická strana Čech a Moravy ale zároveň řeší spor s bývalým předsedou. Miroslav Grebeníček jako jihomoravský volební lídr totiž odmítá přijet na sobotní zahájení komunistické kampaně do Prahy. Partajní špičky pobouřil i dopis, kde Grebeníček veřejně kritizuje počínání strany v čele s Vojtěchem Filipem, přijaly proto usnesení, které kroky bývalého šéfa KSČM odsuzuje.

Petr MRZENA, redaktor: Vřelá objetí a slova teď vystřídaly dopisy a vzkazy. Předsedové strany, současný a bývalý, nemůžou najít čas na společnou řeč, tak si dopisují. Nejdřív Grebeníček poslal Filipovi ostrý dopis a zpochybnil svou kandidaturu. Pak nezvedal telefon, a tak mu zase psal Filip textové zprávy.

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/ /natočeno 24. 2. 2006/: Já už jsem ho esemeskou požádal, aby zvážil ty své povinnosti.

Petr MRZENA, redaktor: Přes týden Grebeníček o své kandidatuře mlčel.

Miroslav GREBENÍČEK, poslanec KSČM: Nepůjdu nad rámec dopisů.

Petr MRZENA, redaktor: Dobře, tak mi ještě řekněte ...

Miroslav GREBENÍČEK, poslanec KSČM: Na shle, na shle, na shle, na shle.

Petr MRZENA, redaktor: Pak dal vědět, že kandidovat bude, ale na start kampaně nejede. Filipovi to sdělil v e-mailu.

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/: Tak, je to jeho volba a já momentálně nemám čas odjet do Mikulova, on nemá čas dojet do Prahy.

Petr MRZENA, redaktor: "Psát si a ne si promluvit, je chyba," ozývají se členové KSČM. Navíc tvrdí, že by Grebeníček jako lídr kampaň v Praze zahajovat měl.

Josef ŠENFELD, poslanec /KSČM/: Já si myslím, že na této akci by měli být všichni lídři.

Milan BIČÍK, poslanec /KSČM/: Já to pokládám za přirozené a žádoucí.

Václav EXNER, místopředseda strany /KSČM/: Medializování podobných vnitrostranických problémů pokládáme v současné situaci před volbami za škodlivé a že vyzýváme všechny, aby se koncentrovali na přípravu voleb.

Petr MRZENA, redaktor: Jestli jednání bývalého předsedy Grebníčka komunistickou stranu před volbami poškodí, nechtěl současný předseda Filip příliš komentovat. Řekl jen, že věří, že Grebeníčkova kampaň bude na jihu Moravy úspěšná.

/beseda/

Světlana ZÁRUBOVÁ, moderátorka: Našimi hosty jsou politolog Jan Bureš. Dobrý večer.

Jan BUREŠ, VŠ veřejné správy a mezinárodních vztahů: Dobrý večer.

Světlana ZÁRUBOVÁ, moderátorka: A marketingový odborník Vladimír Bystrov. Dobrý večer.

Vladimír BYSTROV jr., marketingový odborník: Hezký večer.

Světlana ZÁRUBOVÁ, moderátorka: Pane Bureši, KSČM chce předvolební kampaň rozjet pompézně. Do Kongresového centra pozvala sedm set hostů, budou tam všichni, co v KSČM něco znamenají kromě Grebeníčka. Nebude to divné? Nepoškodí to stranu teď před volbami?

Jan BUREŠ, VŠ veřejné správy a mezinárodních vztahů: No, to je otázka. V KSČM jsou podle mě dneska dvě křídla, to znamená, jedno křídlo takové to tradicionalistické, konzervativní, které se shlídlo v předsedovi, bývalém předsedovi Grebeníčkovi a těm to samozřejmě může vadit. To, to je asi většina členů komunistické strany. A ta menšina, ale už dneska poměrně výrazná, jsou, řekněme, reformisté, kteří chtějí tu stranu posunout trošku více směrem k sociální demokracii a těm už dneska Miroslav Grebeníček spíše vadí a překáží v té, v té modernizaci strany.

Světlana ZÁRUBOVÁ, moderátorka: Co by pro KSČM znamenalo, kdyby Grebeníček odmítl kandidovat za stranu?

Jan BUREŠ, VŠ veřejné správy a mezinárodních vztahů: No, patrně z hlediska voličů si myslím, že by to příliš velký zásah nebyl, že by to KSČM výrazně nepoškodilo, ale mělo by to určitě dopad na vnitřní poměry, to znamená, dalo by se očekávat, že třeba odejde určitá část členů té komunistické strany ze strany, anebo se bude nějakým způsobem výrazněji prezentovat radikálně.

Světlana ZÁRUBOVÁ, moderátorka: Pane Bystrove, pro komunisty není příliš obvyklé, že by zahajovali kampaň v tak velkém stylu. Proč nastala ta změna?

Vladimír BYSTROV jr., marketingový odborník: Můžeme se domnívat, že strana tak, jak se chce modernizovat, jak říkal pan kolega, tak také chce používat moderní nástroje své prezentace, k čemuž samozřejmě patří jakási míra pompéznosti, velkých setkání a hlasitých prezentací.

Světlana ZÁRUBOVÁ, moderátorka: Myslíte, že k tomu patří i billboardy, o kterých komunisté dodnes říkali, že je nepotřebují, ale v téhle volební kampani je využijí? Je to náznak toho, že strana mění image?

Vladimír BYSTROV jr., marketingový odborník: Je to spíše náznak toho, že strana se pokouší zapojit standardní nástroje marketingu, které jsou i v politickém marketingu běžné a že tedy si uvědomila, že se nemůže chovat, než, než je běžně obvyklé. Otázkou ale bude ...

Světlana ZÁRUBOVÁ, moderátorka: Jak moc ty billboardy fungují na lidi?

Vladimír BYSTROV jr., marketingový odborník: Billboardy fungují, billboardy jsou jedním z mnoha médií. Každé to médium má jinou funkci. Billboardy především budují nějakou vizuální, jaksi zapamatování značky, ale nemohou příliš dostat lidem do povědomí nějaký zásadní obsah, tedy slogany.

Světlana ZÁRUBOVÁ, moderátorka: Pane Bureši, KSČM chce poprvé také sestavit stínovou vládu, znamená to, že počítá s tím, do budoucna v nějaké vládě zasedne?

Jan BUREŠ, VŠ veřejné správy a mezinárodních vztahů: Nepochybně. Určitě je tady tento kalkul zejména v souvislosti samozřejmě s vývojem v sociální demokracii, takže myslím, že komunisté určitě budou se snažit vypadat seriózněji jako strana, která je připravená na převzetí části zodpovědností za výkonnou moc.

Světlana ZÁRUBOVÁ, moderátorka: Myslíte si, že straně může pomoct to, že v jejím čele je teď v podstatě člověk, který je odlišný co do vizáže i do prezentace na veřejnost od Grebeníčka? Může to pomoct přilákat jiné voliče právě, než ty, kteří jsou typičtí pro komunistickou stranu?

Vladimír BYSTROV jr., marketingový odborník: Nepochybně ano. Pokud neznáme zadání vnitřní, které ta komunistická strana má pro svou kampaň, ale pokud tím zadáním je změna cílové skupiny, změna toho, koho chtějí oslovit, pak musí změnit také tvář, která stojí v čele a musí být jasné, že ta tvář více konvenuje třeba mladším nebo vzdělanějším voličům.

Světlana ZÁRUBOVÁ, moderátorka: Pane Bureši, proč Grebeníček začal s tím tónem, jakým začal? Proč v podstatě srovnává komunisty se sociálními demokraty? Proč jim vyčítá to, že se jim v podstatě moc podřizují?

Jan BUREŠ, VŠ veřejné správy a mezinárodních vztahů: No, předseda Grebeníček se takto choval ještě, když byl ve své funkci, to znamená, odmítal jakoukoliv takzvanou soiciáldemokratizaci komunistické strany, odmítal tu představu, že komunistická strana se stane v podstatě standardní politickou stranou existující v rámci současného, tedy pro ně kapitalistického, systému a on stále představuje to křídlo, které odmítá nikoliv pouze, řekněme, určité konkrétní politické kroky, ale de facto politicko-ekonomický systém jako takový a v tomto smyslu samozřejmě, pokud to současné vedení KSČM se bude snažit posouvat komunisty do pozice vlastně přijatelné strany pro výkonnou moc, to znamená, do pozice sice radikální, ale přesto v podstatě stabilní politické strany, tak to může pro ty tradicionalistické strany znamenat, že takový ten, řekněme, revoluční náboj a apel, který byl dlouhou dobu vlastně hlavním, hlavním tématem komunistů, bude opomíjen.

/konec besedy/

Světlana ZÁRUBOVÁ, moderátorka: Já vám zatím děkuji a Honzu poprosím o další příspěvek. Jan NĚMEC, moderátor: Komunisté byli, jak jsme slyšeli, poslední ze stran mající podle průzkumu šance dostat své poslance do sněmovny, která zahájila kampaň. Pojďme se podívat na ty ostatní. Vládní ČSSD ve volebním programu slibuje průměrný plat do roku 2010 ve výši dvacet šest tisíc pět set korun, sto padesát tisíc nových pracovních míst a hospodářský růst. Do boje o hlasy voličů vyrazili sociální demokraté s oranžovou barvou plakátů a heslem: "Jistoty a prosperita", což postupně doplnili ještě portrétem Jiřího Paroubka. Nejsilnější opoziční strana ODS slibuje rovnou daň, změny důchodového systému a motivaci pro aktivní, tedy takový systém, aby ten, kdo pracuje, měl víc peněz než ten, kdo ne. Kampaň ODS začala 1. března. Její oranžovo-modré plakáty ukazují šťastnou rodinu, dělníka, zdravotní sestru a důchodce s jejich příjmy. Lidovci vsadili na svá osvědčená témata, rodina, boj s kriminalitou, už známe heslo: "Třikrát a dost" a slib nižších daní, ale také třeba školné na vysokých školách či poplatky za návštěvu lékaře. Billboardy KDU-ČSL lákají voliče na obrázek maminek a šťastné rodiny. A Strana zelených tvrdí, že je stranou nejen ekologických témat, ale slibuje například i podporu vzdělávání, teď vyrazila do boje i s trochu kuriózním nápadem volební právo už od šestnácti let. Billboardy zelených vsázejí osvědčeně na portrét lídra a heslo. Letošek přinese ale i antikampaně. Strefují se nejvíc do vládních lidovců a pak také opoziční ODS. K některým, zvláště lidoveckým, se alespoň oficiálně hlásí Balbínova poetická strana.

/beseda/

Světlana ZÁRUBOVÁ, moderátorka: Vidím, že vás ta kampaň pobavila. Dá se podle toho, co jsme viděli, usuzovat, že bude letošní kampaň jiná, než byly ty předchozí?

Jan BUREŠ, VŠ veřejné správy a mezinárodních vztahů: Já myslím, že v zásadě nebude, že tady na jedné straně uvidíme prezentaci určitých zásad, slibů, hesel, v tomto případě spíše tedy konkrétních ekonomických slibů, už vidíme billboardy, které do značné míry spíše připomínají reklamu na bankovní produkty v podobě prostě konkrétních částek, které volič získá snížením daní, zvýšením důchodů, mezd, a tak dál ...

Světlana ZÁRUBOVÁ, moderátorka: Žádné překvapení nás tedy nečeká?

Jan BUREŠ, VŠ veřejné správy a mezinárodních vztahů: V podstatě asi ne.

Světlana ZÁRUBOVÁ, moderátorka: Pane Bystrove, co vy? Podle vás, je ta kampaň nápaditá?

Vladimír BYSTROV jr., marketingový odborník: Kampaně některé, které jsme viděli, nás překvapily především proto, že obvykle bývá, u nejsilnější vládní strany bývá kampaň nejfádnější, nejnudnější a u nejsilnější opoziční bývá nejnápaditější a u nás je tomu zatím naopak, jako by ta nejsilnější vládní strana překvapivě se nejlépe připravila, ovšem kampaň teprve začala a většina stran slibuje ta nejlepší překvapení až na její samotný závěr, tedy na půlku května.

Světlana ZÁRUBOVÁ, moderátorka: Pane Bureši, dvě nejsilnější strany nebo lídři těch nejsilnějších stran pojali kampaň úplně jinak. Jiří Paroubek objíždí republiku s estrádou, Mirek Topolánek má zase takovou jakousi přednášku. Co lidi víc osloví podle vás?

Jan BUREŠ, VŠ veřejné správy a mezinárodních vztahů: No, já se domnívám, že spíše ty estrády, přímé mítinky, přímé kontakty. Prostě se ukazuje dlouhodobě, že samozřejmě nějaké sáhodlouhé projevy plné určitých hlubších úvah voliče příliš nezaujmou. Je to příliš dlouhé, příliš málo jaksi konkrétní, to znamená, samozřejmě ta volební kampaň je zkratkou vždycky. Je to o symbolech, je to o základních sloganech a heslech, a také o zábavě.

Světlana ZÁRUBOVÁ, moderátorka: Podle jednoho průzkumu, kde měli lidé říkat, jaká zvířata jim politici připomínají, označovali Paroubka jako býka a Topolánka jako labuť. Která charakteristika je pro politika příznivější podle vás?

Vladimír BYSTROV jr., marketingový odborník: Pokud politikem vidíme toho, kdo by měl stát v čele a táhnout, tak býk má pro to mnohem větší potenciál než labuť, aspoň já se domnívám.

Světlana ZÁRUBOVÁ, moderátorka: Jak velká část voličů se podle vás nechá ovlivnit na poslední chvíli tou předvolební kampaní?

Vladimír BYSTROV jr., marketingový odborník: Myslím, že není velká, je to, řekněme, mezi čtvrtinou až třetinou voličů, ale pořád jsou to jenom ti nerozhodnutí, ti, kteří váhají a už nevědí, jak by si své, své rozhodnutí odůvodnili.

Světlana ZÁRUBOVÁ, moderátorka: Proč tedy strany platí takové peníze za předvolební kampaně? Jsou to desítky milionů, vyplatí se to vůbec?

Jan BUREŠ, VŠ veřejné správy a mezinárodních vztahů: No, protože pan kolega tady řekl, je to čtvrtina až třetina voličů, vezměte si, že to může být až třicet procent, to je velmi mnoho voličů, to znamená, tito voliči mohou skutečně rozhodnout volby a navíc já se domnívám, že kromě takzvaných nerozhodnutých voličů jsou tady ještě voliči, které bychom mohli označit jako slabě ukotvené nebo ne příliš si jisté, to znamená voliče, kteří třeba volili v minulém, v minulých volbách například sociální demokracii a považují se za levicového voliče, ale do značné míry mohou být zklamaní současnou politikou sociální demokracie a nemusí být vůbec nemožné, že se rozhodnou na poslední chvíli zvolit někoho jiného.

Světlana ZÁRUBOVÁ, moderátorka: Jak velký vliv mají v předvolebním období průzkumy veřejného mínění?

Jan BUREŠ, VŠ veřejné správy a mezinárodních vztahů: Myslím, že velmi silný, zejména se to ukázalo u Strany zelených, to znamená, ve chvíli, kdy ta Strana zelených překročila pětiprocentní klauzuli v těch průzkumech, tak se ukázalo, že ta strana je skutečně přijatelná, to znamená, že voliči, kteří by ji chtěli volit, už mají naději, že bude zvolena a že tedy ten jejich hlas nepropadne, to znamená, v tomto smyslu je to určité, určitá značka, to znamená ...

Světlana ZÁRUBOVÁ, moderátorka: Věříte těm průzkumům vy osobně?

Jan BUREŠ, VŠ veřejné správy a mezinárodních vztahů: No, to je samozřejmě otázka. Já se domnívám, že ...

Světlana ZÁRUBOVÁ, moderátorka: Řekněte, ano, ne.

Jan BUREŠ, VŠ veřejné správy a mezinárodních vztahů: Do jisté míry ano.

Světlana ZÁRUBOVÁ, moderátorka: Vy?

Vladimír BYSTROV jr., marketingový odborník: Do jisté míry ano.

Světlana ZÁRUBOVÁ, moderátorka: Děkuji vám, pánové, za rozhovor. Na shledanou.

Vladimír BYSTROV jr., marketingový odborník: Na shle.

Jan BUREŠ, VŠ veřejné správy a mezinárodních vztahů: Na shledanou.


Zdroj: ČT 1
Datum: 2.3.2006
Název: Soud rozhodne o platnosti referenda v Táboře

Michal SCHUSTER, moderátor: Platnost petice lidí z jihočeského Tábora, kteří žádají referendum o dopravě ve městě, bude posuzovat soud. Úředníci i rada města petici totiž zamítli jako neplatnou. Organizátoři podpisové akce a táborská organizace Strany zelených to považují za záměrné maření referenda.

Kristina VRKOČOVÁ, redaktorka: Iniciátoři referenda tvrdí, že vyjádření městského úřadu postrádá základní právní logiku. Právě dodržování zákona je ale podle starosty města důvod, proč radnice petici občanů nemohla přijmout. Platných je jen sto osm podpisů.

Michaela PETROVÁ, petiční výbor: Městským úředníkům se nelíbí, že na podpisových listinách bylo počítačově předepsané slovo Tábor.

František DĚDIČ, starosta Tábora /ODS/: Na podpisových arších byli nezletilci, byli tam lidé vícekrát, byly tam samozřejmě zkratky jmen, byly tam neúplná data narození.

Kristina VRKOČOVÁ, redaktorka: Podle autorů petice i Strany zelených, která ji podpořila, stačí vlastnoruční podpis. Radnice výklad zákona o referendu chápe jinak. Každý musí vlastní rukou vypsat celé jméno, adresu, město i datum narození.

Michaela PETROVÁ, petiční výbor: V podstatě my bychom v tuto chvíli měli obejít všech téměř tři a půl tisíce občanů, aby škrtli předepsané slovo Tábor a napsali to k tomu ručně, což je samozřejmě nesmysl.

Jiří LOSKOT, Strana zelených, Tábor: Tam není prostě ten projev vůle a někteří ti politici vlastně ani nejsou zvědaví na ten názor té veřejnosti.

Kristina VRKOČOVÁ, redaktorka: I kdyby úřad zmiňovaný problém akceptoval, nebylo by podle starosty platných podpisů dost. Proto by se uznáním petice dostala do rozporu se zákonem i městská rada.

František DĚDIČ, starosta Tábora /ODS/: Mohli bysme se dokonce dostat do toho, že až by referendum proběhlo, takže by někdo navrhl jeho neplatnost a město by úplně zbytečně vyhodilo třičtvrtě milionu.

Kristina VRKOČOVÁ, redaktorka: Iniciátoři podpisové akce už sepsali žalobu. A tak jejich spor s radnicí o výklad zákona o referendu rozhodne soud. A tak se rozhodování občanů o nejpalčivějších dopravních problémech ve městě odkládá naneurčito.


Zdroj: ČT 24
Datum: 25.2.2006
Název: Strana zelených schvaluje program, strategii a rozpočet

Jiří PETROVIČ, moderátor: Republiková rada Strany zelených schvaluje program, strategii a rozpočet pro volby do Poslanecké sněmovny. Na kampaň chce dát nejmíň třináct milionů korun, další peníze zřejmě přibudou ze sponzorských darů. Volební program zahrnuje podle předsedy Martina Bursíka všechna aktuální témata jako například ekonomiku, penzijní reformu, zdravotnictví a ochranu životního prostředí. Strana zelených kampaň oficiálně zahájí ve čtvrtek 2. března.


Zdroj: ČT 1
Datum: 23.2.2006
Název: Volby 2006 v České televizi

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: Volby do Poslanecké sněmovny se blíží, to je zpráva, která asi málokoho překvapí a málokoho také překvapí, že Česká televize je na volby velmi dobře připravena. Připravujeme pochopitelně rozsáhlé volební zpravodajství, ať už přímo v době voleb, nebo i v čase, který volbám bude předcházet, no, a to je také téma příštích minut dnešního Dobrého rána.

/ukázka/

Naďa ABRAHÁMKOVÁ, redaktorka: 2. a 3. červen, dny, které rozhodnou, volby do Poslanecké sněmovny určí obsazení dvou stovek křesel v dolní komoře parlamentu.

Jana HAMANOVÁ, vedoucí výzkumu SC&C: Stranické preference teď čtyři měsíce před volbami - s dvouprocentním náskokem je na prvním místě ODS, následuje ČSSD, patnáct procent mají komunisté, zhruba sedm procent KDU-ČSL, pět celých osm procenta ještě Strana zelených.

Naďa ABRAHÁMKOVÁ, redaktorka: Občanskou demokratickou stranu stále preferují muži, vzdělanější skupiny obyvatelstva a lidé z větších měst. KDU-ČSL má typického voliče na Moravě.

Jana HAMANOVÁ, vedoucí výzkumu SC&C: KSČM boduje u lidí s nižším vzděláním, ale také s vyšší věkem, a to znamená například u té seniorské generace, což jsou například také voliči, kteří velmi často k volbám chodí. Voliči ČSSD, to jejich jádro není tak pevné, a pokud jde například o voliče Strany zelených, tak ti jsou nejmladší.

Naďa ABRAHÁMKOVÁ, redaktorka: Nerozhodnuté voliče se politici budou snažit přesvědčit během předvolebních kampaní, které podle odhadů budou agresivnější než v minulých letech. ČSSD plánuje, že utratí zhruba sto milionů korun. ODS chce investovat asi osmdesát. Do sněmovny se ale dostanou jen ty strany, které ve volbách získají více než pět procent hlasů.

/konec ukázky/

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: Tak a v Dobrém ránu s Českou televizí teď přivítám dva hosty, kteří o volbách v České televizi vědí patrně nejvíc, protože jedním z nich je ředitel zpravodajství Zdeněk Šámal, já vám přeji dobré ráno.

Zdeněk ŠÁMAL, ředitel zpravodajství České televize: Dobré ráno.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: A tím druhým je muž, který bude mít na svých bedrech téměř vše, co se bude týkat voleb a co se bude týkat povídání s politiky před volbami, Václav Moravec, Václave, dobré ráno.

Václav MORAVEC, moderátor České televize: Hezké dobré ráno.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: Tak, Zdeňku, nejprve se zeptám vás, obecná otázka, jak budou volby v České televizi vypadat, protože podle těch materiálů, které i novináři dostali k dispozici, to vypadá, že opravdu volby nezanedbáme a že to letos bude velmi masivní před volbami.

Zdeněk ŠÁMAL, ředitel zpravodajství České televize: Volby do dolní sněmovny jsou opravdu pro letošní rok, řekl bych, prioritou zpravodajství i aktuální publicistiky. Jak budou vypadat, to těžko říci několika větami, protože vysílání bude poměrně rozsáhlé, já bych rád upozornil zejména na předvolební sérii, která začíná příští týden, tj. na čtrnáct besed s regionálními lídry, které bude moderovat zde přítomný doktor Venda Moravec a kromě toho samozřejmě na to, co Česká televize přináší vždycky v den ukončení voleb, to znamená volební studio, kvalifikované odhady volebních výsledků, takzvaný, takzvaný exitpool a víceméně kontinuální vysílání.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: Ale k tomu, co říkáte, ono to vypadá, že toho letos opravdu bude nějak víc, že ..., alespoň těch informací je letos hodně, materiálů k tomu je hodně, vypadá to, že Česká televize opravdu volby nezanedbá.

Zdeněk ŠÁMAL, ředitel zpravodajství České televize: Ano, bude toho víc, protože víme, že to umíme vyrobit a že to umíme vyrobit kvalitně a kdo jiný by to měl dělat než televize veřejné služby. Tím, že jsme vlastně spustili zpravodajský kanál ČT 24, tak jsme schopni vyrábět rychle, rozsáhle, nabízet to na kanály analogové, takže ...

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: Berete mi moji další otázku, jak moc to bude propojeno mezi ČT 1 třeba a ČT 24?

Zdeněk ŠÁMAL, ředitel zpravodajství České televize: ČT 1 a ČT 24 vyrábí jedna redakce zpravodajství, takže to bude propojeno jednak personálně, výrobně, a to nejpodstatnější, co samozřejmě /nesrozumitelné/, bude na ČT 1, případně na ČT 2, což je třeba věc těch předvolebních diskusí regionálních.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: Dobře, na Václava Moravce budou mířit otázky, které se budou týkat Otázek Václava Moravce pochopitelně, jak jinak, ale, Václave, co si máme představit pod těmi besedami s těmi regionálními lídry, to je úplná novinka, to mě zajímá.

Václav MORAVEC, moderátor České televize: Je to, myslím, že projekt, který, dovolím si ve vší neskromnosti říci, že to je historický projekt, protože Česká televize de facto poprvé jako televize veřejné služby ve své historii nabídne pořad, sérii čtrnácti předvolebních debat se všemi krajskými lídry, které podle výzkumu agentury SC&C a STEM mají šanci se dostat do Poslanecké sněmovny, to znamená, že bleskové výzkumy těchto agentur nám jako autorům toho pořadu ukáží, kterých zhruba pět politických stran a jejich lídrů přijde do těchto čtrnácti předvolebních debat a ty předvolební debaty rozlosoval už, tuším, v prosinci, jejich pořadí, generální ředitel České televize Jiří Janeček a na ČT 2 každý čtvrtek od jednadvaceti hodin uvidí diváci střet těch lídrů politických stran v jednotlivých regionech.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: Ještě jedna věc k těm regionálním debatám, budou tam také diváci v publiku, protože to je také docela zajímavá novinka, která se bude týkat letošních voleb v České televizi.

Václav MORAVEC, moderátor České televize: Ta struktura pořadů by měla být taková, že právě zhruba polovina toho pořadu, té devadesátiminutové stopáže, by měla být vyčleněna divákům, kteří přijdou do těch sálů, divadel ...

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: Zkrátka do těch míst v těch konkrétních regionech, kde se to bude odehrávat.

Václav MORAVEC, moderátor České televize: Kde se přesně, kde se přesně bude ten, ten pořad vysílat a ta struktura bude, bude taková, že prvních zhruba dvacet minut se budu já jako moderátor ptát těch jednotlivých lídrů na vybraná témata, která lidi zajímají nejen v tom regionu, ale i v rámci celé České republiky a pak přijde prostor pro diváky, kteří přijdou na ty předvolební debaty.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: Tady je logická otázka, proč jsme se rozhodli pustit širokou veřejnost do televize k tomu předvolebnímu klání nebo k tomu předvolebnímu času?

Zdeněk ŠÁMAL, ředitel zpravodajství České televize: No, protože pro veřejnost vysíláme a ona k těm volbám ta veřejnost tak trochu patří.

Václav MORAVEC, moderátor České televize: A ona si nás platí ...

Zdeněk ŠÁMAL, ředitel zpravodajství České televize: Ona si nás platí, ano ...

Václav MORAVEC, moderátor České televize: ... jako televizi veřejné služby.

Zdeněk ŠÁMAL, ředitel zpravodajství České televize: Ona nás sponzoruje.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: Dobře, na druhou stranu ale přece jenom dovolím si takovou malou kacířskou otázku, jestli to není trošku riskantní pozvat si širokou veřejnost, protože třeba z různých rozhlasových pořadů, když člověk poslouchá některé posluchače, občas se některý posluchač nevyvaruje některého, řekněme, ostřejšího slůvka, to se potom moderátorovi velmi špatně vystřihává z živého vysílání, to nejde samozřejmě, takže na tohle riziko jsem myslel, jestli třeba přece jenom tady není nějaká obava?

Zdeněk ŠÁMAL, ředitel zpravodajství České televize: Tak obavy, rizika jsou vždycky a budou vždycky, ať vymyslíme cokoliv, já si myslím, že to bude hodně záležet na moderátorovi a já v tomhle tom Václavovi plně důvěřuji, že to zvládne, no, a koneckonců pokud diváci přítomní řeknou, řeknou něco, něco ostřejšího, tak budou tam i politici, aby, aby na to reagovali, já si myslím, že to nebude až tak tragické, my vlastně nejdeme do ničeho neznámého, my jsme podobné Otázky speciál dělali, tuším, v listopadu, to bylo, to byly Otázky za účasti tří nejvyšších představitelů Evropské unie a také tam veřejnost byla, byť to bylo ve studiu České televize a tyhle ty věci jsme tam řešit nemuseli.

Václav MORAVEC, moderátor České televize: My jsme se snažili inspirovat, jestli mohu vstoupit do řeči, volebními pořady a volebními diskusemi, které dělají televize veřejné služby ve světě, především v Německu a ve Velké Británii, kde publikum je vždy přítomné, kdy nejde pouze o, v uvozovkách, sterilní rozhovor moderátora a politiků ...

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: Jasně.

Václav MORAVEC, moderátor České televize: ... ale samozřejmě bude záležet na té předprodukční fázi. Počítáme s tím, že ta samotná diskuse bude v místě konání delší, začne v osm a ty největší možná křiklouny nebo lidi, kteří budou chtít politiky urážet, tak v rámci té první hodiny, v uvozovkách, odhalíme.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: Vyselektujeme, já jsem se ptal i také trošku proto, že jedna z komerčních televizních stanic měla před časem pořad podobného, řekněme, podobného formátu, kdy vlastně lidé z ulice přímo mohli hovořit s politikem, jenom byl tam zprostředkovaný kontakt skrze moderátorku a mám pocit, že tam právě občas zaznívaly některé výroky, které bychom asi neradi slyšeli v České televizi, takže z toho pramenila ta moje obava, to pouze bylo ...

Václav MORAVEC, moderátor České televize: Ne, Jakube, ta, ta otázka je relevantní a je na místě, je teď otázkou, zda ony Otázky speciál budou spíš televizní show, což si myslím, že nebudou a myslím, že způsob, způsob dramaturgie a režijního pojetí pořadu Kotel, na který, na který tady narážíme, tak že často měli de facto za úkol, aby tam ostřejší slova zazněla a ...

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: Jasně, to je pravda.

Václav MORAVEC, moderátor České televize: ... v tom se Otázky budou lišit, nebude to veřejnoprávní Kotel.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: A ještě jedna věc, nejenom regionální Otázky s diváky, ale i několik pořadů v Pražském kongresovém centru a tam budou prý dokonce i ti nejvyšší z nejvyšších, myslím ti lídři.

Václav MORAVEC, moderátor České televize: Tím, že jsme se rozhodli společně se Zdeňkem Šámalem, s Čestmírem Fraňkem dramaturgovat ten, ty pořady, předvolební pořady tím způsobem, že budou zaprvé ony regionální Otázky a pak diváci, kteří se dívají na první program České televize každou neděli, kdy jdou Otázky od dvanácti hodin do čtrnácti hodin, včetně kanálu ČT 24, tak jsme se rozhodli navázat na tyto regionální Otázky i Otázkami tradičními, klasickými v neděli, kdy tři týdny před volbami dostanou prostor předsedové neparlamentních stran, což je veřejná služba, dva týdny před volbami předsedové nejsilnějších stran a duel Topolánek - Paroubek týden před volbami v Kongresovém centru za přítomnosti diváků České televize, veřejnosti.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: Budeme se těšit a, Zdeňku, na vás poslední otázka, co uděláme pro to, aby třeba i ty neparlamentní lídři si nestěžovali, že mají málo prostoru, málo času, jak to tak občas před volbami bývá i směrem k České televizi.

Zdeněk ŠÁMAL, ředitel zpravodajství České televize: Já se obávám, že ať uděláme cokoliv, že si stejně budou stěžovat ...

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: Čekal jsem takovou odpověď.

Zdeněk ŠÁMAL, ředitel zpravodajství České televize: ... ale, ale stejně si myslím, to je prostě takový výsek toho, že oni by měli dělat politickou práci a ne se soustředit na média, aby, aby ...

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: Jasně, jasně.

Zdeněk ŠÁMAL, ředitel zpravodajství České televize: ... dělaly tu práci za ně. My samozřejmě počítáme i v Otázkách Václava Moravce, nikoliv před tím troj předvolebním finále, počítáme, že tam budeme zvát tyhle ty strany, kromě toho je budeme zvát k vám do Dobrého rána a kromě toho budeme rozšiřovat i plochu před volbami, budeme rozšiřovat i plochu Událostí, komentářů, aby se tam dostalo opravdu na všechny a kromě toho strany budou mít svůj tradiční, divácky velmi oblíbený prostor, kde budou moci prezentovat své klipy.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: Na to se určitě diváci také těší, pánové, děkuji, že jste přišli do dnešního Dobrého rána a těšíme se my všichni diváci na to, jak bude vypadat volební vysílání České televize, díky za návštěvu, na shledanou.

Zdeněk ŠÁMAL, ředitel zpravodajství České televize: Děkujeme.

Václav MORAVEC, moderátor České televize: Děkujeme za pozvání.


Zdroj: ČT 1
Datum: 21.2.2006
Název: Strana zelených: Silnice Brno-Vídeň je ohrožena

Michal FILA, moderátor: Projekt rychlostní silnice z Brna směrem na Vídeň je ohrožený. Strana zelených totiž dnes poukázala na to, že důležitému dokumentu chybí podpis a razítko a navíc, že ho připravoval člověk, který není dostatečným odborníkem. Zelení se proto obrátí na ministerstvo pro místní rozvoj, aby stavbu pozdrželo. Jihomoravská radní Anna Procházková všechny námitky zelených odmítla. Podle ní je kritizovaný dokument v pořádku.


Zdroj: ČT 24
Datum: 2.3.2006
Název: Politické strany odhalují volební billboardy

Roman MILER, moderátor: Půjdeme dál. Volby do Poslanecké sněmovny se blíží a politické strany odhalují své volební billboardy. Dnes je představila Strana zelených. Od středy známe podobu plakátů ODS a komunistů. Sociální demokraté sérii předvolebních billboardů pouze obměnili.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, redaktorka: V začátku kampaně politické strany na hlavní lídry většinou nesázejí. Spíše, nežli mediálně známý předseda ODS Mirek Topolánek, by měla voliče přilákat například zdravotní sestra.

Mirek TOPOLÁNEK, předseda strany /ODS/: Určitě se ještě nějaké tváře objeví, ale my chceme celou březnovou kampaň věnovat vysvětlováním našeho ekonomického programu, a proto jsme zvolili ne nějaké ploché heslo, ale celé kompletní číslo.

Jan BUREŠ, politolog: Hlavní tváře jsou docela okoukané a zároveň způsobují určité konflikty ve společnosti, chovají se často konfliktně, takže strany samozřejmě vědí, že musí ty lídry nějakým způsobem představit.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, redaktorka: Billboardy zatím slibují především řešení sociálních a ekonomických problémů.

Jan JIRÁK, mediální odborník: Pokračuje snaha používat velmi obecná slova, obecná podstatná přídavná jména, která mnoho neznamenají, typu jistota, řešení a podobně.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, redaktorka: Počet politických billboardů v ulicích se zatím pohybuje ve stovkách.

Anna VEVERKOVÁ, mluvčí volebního štábu ČSSD: Pro sociální demokracii je prioritní osobní kontakt lídrů s občany. Součástí představení našich lídrů a volebního programu je i reklamní kampaň.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, redaktorka: Osobní profily hlavních lídrů chtějí volební manažeři představit až v druhé vlně. Ta by měla přijít v dubnu a v květnu. Politické strany si na letošní volby připravily desítky milionů korun. Do pouliční reklamy investují zhruba čtvrtinu.


Zdroj: ČT 1
Datum: 1.3.2006
Název: Předvolební debaty na ČT

Světlana ZÁRUBOVÁ, moderátorka: Česká televize začne od zítřka vysílat předvolební debaty. Ve speciálních Otázkách Václava Moravce vždy ve čtvrtek od jednadvaceti hodin na ČT 2 budou diskutovat krajští lídři jednotlivých stran. První předvolební souboj svedou před kamerami politici z Karlovarského kraje. Podle bleskového průzkumu agentury STEM pro Českou televizi považují místní voliči za jeden z největších problémů regionu stav silnic.

redaktor: Řidiči a podnikatelé z Karlovarského kraje říkají, že regionu chybí lepší spojení s vnitrozemím.

Tomáš KAAS, Ředitelství silnic a dálnic, Karlovy Vary: A určitě to pro ně bude zajímavý, pokud si to někdo zvolí jako svůj, bych řek, nosnej program.

redaktor: Podle karlovarské pobočky Ředitelství silnic a dálnic je sedmdesát procent trasy mezi Chebem a Prahou jen úzká silnice první třídy. Na její rozšíření bude jen v Karlovarském kraji potřeba asi osmnáct miliard korun. Podle aktuálních preferencí jsou teď v regionu nejsilnější politickou stranou občanští demokraté, pro které by hlasovalo dvacet čtyři procent lidí. Dvacet procent by tady volilo komunisty a těsně třetí jsou sociální demokraté. Počet příznivců KDU-ČSL a Strany zelených je přibližně vyrovnaný.

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, VŠE: Je tam poměrně i silná komunistická strana, která, kde teda voliči reagují na ty, řekněme, sociální problémy vyšší mírou nezaměstnanosti, určité problémy s infrastrukturou a podobně.

redaktor: Osmdesát šest procent místních voličů nezná krajského leadera strany, které v červnu zřejmě dají hlas. Pětina obyvatel Karlovarského kraje volit nepůjde. Třetina se zatím rozhoduje a polovina volit chce. Podle průzkumů lze čekat slabou účast hlavně mezi mladými.

redaktoři:
- Antonín BRUŠTÍK, redaktor
- Jan ŠENKÝŘ, redaktor


Zdroj: ČT 24
Datum: 26.2.2006
Název: Kometa a Propadák týdne

Petr SKOČDOPOLE, moderátor: Míříme k závěru pořadu a sem už neodmyslitelně patří vyhlášení Komety a Propadáku týdne. Společně se serverem Mediainfo sledujeme, kdo se v uplynulých dnech hřál na výsluní mediálního zájmu a kdo z hledáčku novinářů naopak zmizel.

redaktor: Posun o čtyřicet čtyři míst vzhůru v žebříčku se tento týden povedl Martinu Bursíkovi. Nadějné vyhlídky Strany zelených, která by se podle posledních průzkumů mohla dostat po červnových volbách do sněmovny, komentovala všechna hlavní média. O zájmu, který byl v uplynulém týdnu o Bursíka, vypovídá účast v Nedělní partii, v rozhovoru na stanici Český rozhlas 1 - Radiožurnál a především naše ocenění Kometa týdne.

redaktorka: Předchozí týden média informovala o různorodých aktivitách jihočeského hejtmana Jana Zahradníka. Odklízel se sníh, rozdělovaly se krajské granty, Zahradník jednal v Bruselu, vyjadřoval se k dopravnímu systému, zapojil se do sporu o neziskové nemocnice a obdaroval prvního novoročního občánka kraje. V tomto týdnu nebyly hejtmanovi aktivity pro média tolik atraktivní. Zahradník ztratil čtyřicet tří míst v žebříčku a neminul jej titul Propadák týdne.

redaktor: Posun o sedmdesát míst v žebříčku vynesl označení Kometa týdne zpěváku Ivanu Hlasovi. Umělec z Hanspaulky uplatnil v uplynulém týdnu svůj talent v několika rolích. Jako písničkář vyjádřil svůj postoj v rámci komponovaného večera v kině Aero, který měl varovat před vzrůstajícím vlivem komunistů. Média nenechala lhostejná ani informace, že se jako renomovaný textař dohodl na spolupráci se zpěvačkou Anetou Langerovou.

redaktorka: Herce Luďka Munzara vystřídala na pozici Propadáku týdne jeho kolegyně v seriálech Místo v životě a Náves Simona Stašová. Zájem médií o oba původní české seriály po prvních dílech poněkud uvadl. Utichla také bulvární aférka kolem dávného mileneckého vztahu populární herečky se zpěvákem Milanem Drobným. Stašová, která se před třemi týdny pyšnila titulem Kometa týdne, zaznamenala pád o dvě stě jedenáct míst v žebříčku.

Petr SKOČDOPOLE, moderátor: Více už nestihneme. Já doufám, že jste se nenudili a těším se opět na shledanou příští týden.


Zdroj: ČT 24
Datum: 17.2.2006
Název: Frýdlantsko není nejvhodnější lokalitou pro větrné stožáry

Michal SCHUSTER, moderátor: Studie Libereckého kraje, která se zabývá možností výstavby větrných elektráren ve frýdlantském výběžku, čelí kritice. Z dokumentu totiž vyplývá, že Frýdlantsko není nejvhodnější lokalitou pro větrné stožáry. Investoři tvrdí pravý opak.

Jana PAVLÍČKOVÁ, redaktorka: Šestnáct větrných elektráren plánuje město Hrádek nad Nisou v kopci nad Václavicemi. Nová krajská studie to ale z pohledu krajinného rázu odmítá. Radnice se bouří.

David LAWN, zástupce investora: My si myslíme něco jiného, porovnáváme to vlastně i s lokalitou, která je za hranicemi u Žitavy a v tomto duchu směřovaly naše připomínky na krajský úřad.

Jana PAVLÍČKOVÁ, redaktorka: Podobně dopadly i další lokality na Frýdlantsku, kde se s větrnými stožáry počítalo, například v Bulovce nebo Krásném Lese.

Petr STRNAD, starosta Bulovky /nezávislý/: Když vidíme, že je tady krásná volná krajina, kde teda pofukuje i v této chvíli, tak se jako nad tím musím pozastavit v porovnání s těmi lokalitami, které jsou jako doporučovány.

Jana PAVLÍČKOVÁ, redaktorka: Autoři studie totiž vybrali osm lokalit, kde by mohly elektrárny na Frýdlantsku stát. Problém je, že jde o místa většinou v závětří, kde se stavět větrné stožáry nevyplatí.

Radim ZIKA, člen Rady Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova a životního prostředí /ODS/: To není o obnovitelných zdrojích energie obecně, protože ty my velmi podporujeme, ale je to o tom, že nám tady stojí elektrárny tam, kde by měli být spíše turisté a ti tam samozřejmě pak už nepřijedou.

Jana PAVLÍČKOVÁ, redaktorka: Mikroregion Frýdlantsko si přitom už před časem nechal zpracovat energetickou koncepci, kterou schválilo i ministerstvo životního prostředí, v té se naopak výstavba větrných elektráren doporučuje, a to i v lokalitách, které teď krajská studie zamítla.

Petr PÁVEK, starosta Jindřichovic pod Smrkem /Strana zelených/: Toto měl být základní dokument, na který mohli navázat potom krajináři, ale není možné, aby přišli krajináři do prázdné mapy a začali někomu vykládat, kde může a nemůže stavět větrné elektrárny, takhle to opravdu nefunguje.

Jana PAVLÍČKOVÁ, redaktorka: Připomínky obcí chce teď kraj do kritizované studie zapracovat. Podobný dokument už přitom chystá i pro další lokality v regionu, například v okolí Vysokého nad Jizerou.


Zdroj: ČT 24
Datum: 10.2.2006
Název: Ředitel libereckého úřadu práce byl propuštěn

Eva SOUHRADOVÁ, moderátorka: Ředitel libereckého úřadu práce Petr Mourek přišel o zaměstnání. Odvolal ho bez udání důvodu ministr práce Zdeněk Škromach. Na ředitele si už delší dobu stěžovali starostové z Liberecka. Úřad totiž bez ohledu na potřeby obcí krátil peníze na veřejně prospěšné práce a ty jsou často jedinou pracovní příležitostí hlavně v frýdlantském výběžku. Tady je víc než dvacetiprocentní nezaměstnanost.

Jana PAVLÍČKOVÁ, redaktorka: Ministerstvo práce a sociálních věcí nechce podle své mluvčí Kateřiny Beránkové odvolání ředitele libereckého úřadu práce nijak vysvětlovat. Také Petr Mourek odmítl svůj konec v úřadě komentovat. Důvody odvolání prý nezná. Ministerstvo přitom nepopírá, že si na bývalého ředitele písemně stěžovalo několik starostů z Frýdlantska.

Martin PŮTA, starosta Hrádku nad Nisou /SOS/: Stěžoval jsem si hlavně na způsob komunikace a podmínky, které byly městům kladeny při získávání míst veřejně prospěšných prací.

Jana PAVLÍČKOVÁ, redaktorka: Podle starostů dával bývalý ředitel často neodůvodněně méně peněz na veřejně prospěšné práce. V některých obcích měl i rušit předem dohodnutý počet míst.

Jaroslav MADĚRA, starosta Nového Města pod Smrkem /ČSSD/: A to prosím ve městě, kde je v zimě dvacetiprocentní nezaměstnanost, což je veliká.

Jana PAVLÍČKOVÁ, redaktorka: Veřejně prospěšné práce jsou tak hlavně na Frýdlantsku často jedinou příležitostí, jak sehnat alespoň nějakou práci.

Petr PÁVEK, starosta Jindřichovic pod Smrkem /Strana zelených/: Navíc je to pro ten úřad práce, to znamená i pro ten stát významně levnější, poněvadž my jako obce doplácíme významné částky na tyhle ty pracovníky, než když ti lidé zůstanou vlastně doma na dávkách, a to stojí ten stát mnohem více peněz.

Jana PAVLÍČKOVÁ, redaktorka: Mluvčí libereckého úřadu práce ale popírá, že by na tento typ pracovních míst chodilo méně peněz než v minulosti. Vloni i předloni to bylo kolem dvaceti sedmi milionů korun.

Ladislav DVOŘÁK, mluvčí Úřadu práce Liberec: Je to, prosím vás, mimořádně velký podíl, jo. V jiných okresech obvykle bývá tento podíl i podstatně nižší.

Jana PAVLÍČKOVÁ, redaktorka: Nespokojení starostové doufají, že nový ředitel úřadu práce bude k potřebám obcí vstřícnější. Jeho jméno by mělo být známé na přelomu února a března.