Koncert ve Skupicích
Televizní reportáž studia OKplus Žatec