Na Slovensku neexistuje žiadna iná akcia podobného typu. Pozoruhodný je preto hlavný zámer nadšeneckého amatérského kolektívu a organizátorov MO SZM v Pezinku, ktorí sa rozhodli každoročne prezentovať širokému publiku hudbu rôznych štýlov. V záhlaví celej pezinskej hudobnej akcie stojí "džez - rock - folk" s jediným konkrétnym zacielením - podat súčasnú výpoveď mladým aktuálnym umeleckým spôsobom - hudbou tzv. nekomerčného, koncertného charakteru.

KONCERT MLADOSTI

Na druhom ročníku Konceru mladosti v Pezinku vystúpilo 15 sólistov a skupín. Väčšina z nich predstavuje na našej hudobnej scéne špičku a viacerí toto kvalitatívne zaradenie aj potvrdili. V značnej nevýhode boli tentoraz folkoví interpreti - ich hudba a texty si v tomto masívnom, amfiteátrovom prostredí ťažko hľadala cestu k poslucháčovi. Tento odstup, podmienený najmä zvukovou izolovanosťou a náročnými požiadavkami na komorné vnímanie, spôsobil nízky komunikačný efekt, v porovnaní s rockovými a džezovými súbormi. Jaroslav Hutka tomuto nedostatku dokázal najlepšie vzdorovať - a to predovšetkým vďaka veľkej obľúbenosti medzi folkovými fanúšikmi. Oprávnenosť jeho popularity je však po zhliadnutí Hutkova programu (tentoraz s ním účinkoval Fedor Frešo) viac ako zrejmá. Inteligentná, či skôr intelektuálska, Hutkova koncepcia je zakotvená v tom najpôsobivejšom fakte - v jednoduchosti a prirodzenosti. Väčšina poslucháčov si asi ani neuvedomuje myšlienkovú hĺbku autonómnej Hutkovej výpovede. Cítia, že v tých moravských ľudových piesňach a v Hutkovi samom je veľa úprimnosti a presvedčivosti - preto nečudo, že s ním obvykle spieva celé publikum.
Vladimír Merta, Vlasta Třešňák a Petr Lutka potvrdili to, čo o nich už vieme dávnejšie - že Merta je výborný skladatel a gitarista, Třešňák upútava okrem iného originálnou farbou svojho hlasu (vhodnou pre naturalistické texty) a Lutka vo svojich pesničkách už je nielen sympatickým komediantom, ale aj mysliacou bytosťou. Všetci traja však nedokázali prekonať nevýhody prostredia, čo sa však bez použitia Hutkovho modelu zapojenia divákov priamo do interpretácie pesničiek ani nedalo. Niektorí folkoví sólisti doplatili na slabšiu realizáciu vlastného tvorivého zámeru (Nos, Gajdoš, Lisonková) a v prípade zaradenia M. Mesárošovej išlo skôr o gavalierske gesto organizátorov voči domácej reprezentantke.

      Július Kinček, foto: Tibor Borský, Populár X/1977