Folk a lidová píseň

Aktualizace lidové písně
ve tvorbě českých folkových písničkářů

Magdalena van Duijkeren-Hrabová


 

Tsjechische taal- en letterkunde
doctoraalscriptie