1973

Začátkem roku dělá Hutka znovu zkoušky u agentury a je mu přiznán honorář 400 Kčs. 25. 4. 1973 je v Domě kultury na Smíchově natáčeno s Hutkou živé LP Stůj, břízo zelená.
10.-12. 8. 1973 se má konat v Náměšti "I. Hanácký Folk & Country Festival". Kromě všech předních beatových skupin působících v té době měl ve folkové části kromě Hutky hrát V. Merta, V. Třešňák & Gadžor & Korman, P. Lutka a další. O festival (jeden z prvních co do rozsahu a programu u nás) se brzy začaly zajímat tisíce mladých lidí - a snad právě proto se nekonal.

"... festival v Náměšti na Hané měl být přehlídkou celé mladé hudební scény v republice. Pořadatelem byl Severomoravský podnik služeb mládeže. Nic nebylo opomenuto. Třídenní festival s třiceti tisíci diváky. Na předběžné letáky přišlo 20 tisíc objednávek. Tři týdny před zahájením přišel zákaz. Ve dnech, kdy se měl festival konat, bylo na nádraží v Olomouci a Prostějově množství policajtů a ke každému vlaku bylo hlášeno, ať cestující jedoucí na festival vystoupí, že byl zakázán. Policie procházela vagóny a kdo se jí nelíbil, byl z vlaku vyveden. Kontroly byly i na přístupových cestách. Přesto se tam sjelo několik tisíc lidí. Pořadatelé byli dotazováni policií na SKUTEČNÝ motiv festivalu."

J. Hutka - Konec X. sezóny

12. září 1973 Malostranská Beseda - výstava olejomaleb V. Třešňáka. 22. listopadu 1973 v pražské Lucerně slaví trampská osada Hoboes deset let svého trvání. Na konci pořadu vystupuje jako Host Hutka a svými lidovkami rozezpívá celou Lucernu a vytváří tak skvělou náladu. Na konci hraje novou píseň - Náměšť.
Jiří Pallas zakládá volné písničkářské umělecké sdružení Šafrán (od - je ho málo jako šafránu, vzácně). Název vymyslel Pallas a patří sem kromě Hutky, Merty, Třešňáka i P. Lutka, D. Voňková a řada dalších hostů. Pro Hutku se začíná hudební scéna v Praze znovu otevírat. V Malostranské besedě má již 5. 12. 1973 samostatný pořad, který se od nového roku každý měsíc opakuje. Hutka se tedy opět stává "prorokem ve svém městě".