Jaroslav Hutka vyprávěl studentům

22. září 2011 navštívil naše gymnázium folkový zpěvák Jaroslav Hutka, který studentům vyprávěl o své cestě k Františku Sušilovi a jeho moravským baladám. Dále o tom, jak zakládal folkové sdružení Šafrán, o CHARTĚ 77 a emigraci v Holandsku, o návratu do Československa v listopadu 1989 a vystoupení na Letné v listopadu 1989 vedle budoucího prezidenta Václava Havla. Po návštěvě naší školy pan Hutka spěchal na večerní koncert do Karlových Varů. Děkujeme za inspirující návštěvu.
Ivan Machek