Ministerstvo obrany zařadilo dalších 18 lidí na seznam účastníků třetího odboje

Za více než rok, kdy platí zákon o protikomunistickém odboji, převzaly skoro tři stovky lidí ocenění za účast ve třetím odboji. Dnes jich přibylo dalších osmnáct, mezi nimi například chartistka Dana Němcová nebo písničkář Jaroslav Hutka. Premiér a zároveň pověřený ministr obrany jim předal pamětní odznak.

„Jen takové příklady zpevňují páteř celého národa. Zápas o interpretaci minulosti je vždy výsostně zápasem o budoucnost. Nesmíme připustit ztrátu paměti, abychom tu minulost nemuseli zažívat znovu. Splácíme dnes společenský dluh, který je dávno po lhůtě splatnosti. Odpusťte, že to trvalo tak dlouho,“ zdůraznil Petr Nečas.
Ministerstvo obrany přijalo od listopadu 2011 už čtyři tisíce žádostí o osvědčení za účast ve třetím odboji, v průměru vyhoví každé páté. Například žádost chartistky Dany Němcové vyřizoval resort rok.
„Já myslím, že nemají jinou možnost, než to opravdu brát popořadě. A žádostí je prostě hodně, tak než to prosejí – oprávněné, neoprávněné, ověří všechny údaje a tak dále, to je časově náročné. Takže se nemůže nikdo divit,“ uvedla Němcová.
Tři odznaky pak převzal Václav Mach – jeden pro sebe a dva za své rodiče. Všichni tři se v 50. letech zapojili do činnosti odbojové skupiny Partyzánská legie, po roce je ale zatkla státní bezpečnost.
„Tak otec by se toho nedožil, protože v 60. roce zemřel ve vězení v Leopoldově. A maminka se mi vrátila v 53. roce před Vánocemi, odseděla si skoro deset let. Takže pro mě je škoda, že se toho máti nemohla dožít, poněvadž za deset let v kriminále v Pardubicích by si to zasloužila taky,“ zavzpomínal Mach.

Petr Medek, Český rozhlas, 18. února 2013

Písničkář Jaroslav Hutka bojoval proti komunistům, uznal stát a přiřkl mu odškodné

Písničkář Jaroslav Hutka byl oficiálně uznán za účastníka protikomunistického odboje. Osvědčení a pamětní odznak z rukou premiéra Petra Nečase dostalo dalších 17 bojovníků proti totalitě. Za mnohé z nich je převzali příbuzní.

Signatářka Charty 77 a lidskoprávní aktivistka Dana Němcová či písničkář Jaroslav Hutka jsou mezi 18 oceněnými lidmi, kterým premiér Petr Nečas (ODS) předal v pondělí osvědčení o účasti ve třetím - protikomunistickém - odboji.
Slavnostního aktu na ministerstvu obrany, které nyní Nečas dočasně řídí, se však Hutka neúčastnil, osvědčení převzal jeho syn.
Oceněni byli také lidé, kteří se s totalitním režimem utkali ve 40. a 50. letech.
„Památka na jejich neokázalé hrdinství je trvale důležitá pro celou naši společnost, jakožto očkování proti falešné nostalgii po 'starých dobrých časech', po rovnostářství a zglajchšaltování,“ poznamenal Nečas v krátkém projevu.
„Splácíme dnes společenský dluh, který je dávno po lhůtě splatnosti. Odpusťte, že to trvalo tak dlouho,“ dodal.
Za mnohé z těch, kteří byli mezi členy třetího odboje zařazeni, převzali příslušné dokumenty a pamětní odznak jejich pozůstalí příbuzní.

Za pomoc při útěku 15 let kriminálu

Přítomen byl například Josef Čech, který v letech 1950 až 1951 jako civilní zaměstnanec doručoval korespondenci politickým vězňům v jáchymovských uranových dolech a pomohl k útěku Jiřímu Křivánkovi, odsouzenému agentu americké zpravodajské služby. Čech dostal tehdy patnáctiletý trest.
Zákon o protikomunistickém odboji začal platit symbolicky v den 22. výročí sametové revoluce, 17. listopadu 2011. Zákon popisuje formy odboje a odporu. Vyjímá z nich lidi, kteří například byli zaměstnáni u bezpečnostních složek, byli členy komunistické strany, Lidových milicí, akčního výboru Národní fronty a za normalizace také Svazu československo-sovětského přátelství.
Uznaní účastníci protikomunistického odboje obdrží peněžité ocenění 100 000 korun, pozůstalí manželé po nich pak poloviční částku. Někteří z uznaných mají nárok na postavení válečných veteránů.

Rozhodnuto o pětině žádostí

Premiér Nečas zdůraznil, že odmítá pokusy za každou cenu snižovat význam protikomunistického odboje. Lidé, kteří se komunismu postavili, riskovali podle něj s vědomím, že na konci tunelu není vidět světlo naděje.
V současné době eviduje ministerstvo obrany celkem 3 807 žádostí podle zákona o třetím odboji. Vydáno bylo 293 osvědčení, zamítnuto bylo 490 žádostí, pozastaveno 146. Celkem tedy bylo dosud rozhodnuto přibližně o 23 procentech žádostí o uznání za příslušníka třetího odboje.

Vyplaceno dosud bylo 18,5 milionu korun přímým účastníkům a 1,1 milionu korun pozůstalým.
ihned.cz, 18. 2. 2013, jum

Premiér ocenil účastníky třetího odboje, odznak dostal i Hutka

Praha - Osmnáct účastníků třetího odboje dostalo od premiéra Petra Nečase osvědčení a pamětní odznak. Mezi oceněnými je například signatářka Charty 77 a lidskoprávní aktivistka Dana Němcová nebo písničkář Jaroslav Hutka. Odznak dostali i lidé, kteří se s totalitním režimem utkali ve 40. a 50. letech. Za šest bojovníků proti komunismu převzali ocenění jejich pozůstalí.

Mezi osmnácti oceněnými je i Josef Čech, který v letech 1950 až 1951 jako civilní zaměstnanec doručoval korespondenci politickým vězňům v jáchymovských uranových dolech a pomohl k útěku Jiřímu Křivánkovi, odsouzenému agentovi americké zpravodajské služby. Čech tehdy dostal patnáctiletý trest. "Svoboda má nějakou cenu a tímto zákonem jsou oceňováni lidé, kteří třeba obětovali své životy, nebo takoví, kteří se alespoň snažili prosazovat občanská a politická práva," řekla ve Studiu ČT24 Němcová.
"Chceme učinit vše pro to, aby bývalí odbojáři a političtí vězni žili nejen s pocitem zadostiučinění z toho, že staré křivdy jsou odčiněny, ale také cítili na sobě péči českého státu. Chceme tak činit nejen z přirozené úcty k jejich statečnosti, k jejich neocenitelnému přínosu k duchovnímu, ale i hmotnému rozvoji české společnosti," řekl premiér.
Podle Nečase účastníci odboje nejednali v euforické představě, že se režim co nevidět zhroutí: "V jejich odhodlání nebyla špetka pomstychtivosti, nebažili po moci, které by se svou činností mohli dobrat. Vlastní životní vyhlídky, ale také perspektivy svých blízkých riskovali, aniž by na konci tunelu bylo zřejmě vidět světlo. Jediné světýlko i v té nejčernější tmě bylo to, které v jejich duších zažehla touha po svobodě."
Zákon o třetím odboji platí od 17. listopadu 2011. Odbojář je podle něj pouze ten, kdo proti komunistům bojoval aktivně. Zákon pak dělí odbojáře na dvě kategorie. První mají nárok na odznak, stotisícový příspěvek a dorovnání důchodů. Ti, kteří prokážou, že bojovali se zbraní v ruce, navíc dostanou i status válečného veterána, a tedy i další výhody: pečovatelský dům, sociální služby, příspěvky na důchod i lázně.
Ministerstvo obrany eviduje k dnešnímu dni celkem 3 807 žádostí. Vydáno bylo 293 osvědčení. Zamítnuto bylo 490 žádostí, pozastaveno 146. Vyplaceno dosud bylo 18,5 milionu korun přímým účastníkům a 1,1 milionu korun pozůstalým.
Protikomunistický odboj se začal formovat po únorovém převratu v roce 1948. Druhá vlna začala po sovětské okupaci a násilném potlačení Pražského jara, které vyvolaly novou vlnu protikomunistického odporu. Jeho těžiště se posunulo směrem k obhajobě lidských a občanských práv soustavně pošlapávaných totalitní mocí navzdory jejímu vlastnímu podpisu pod helsinskými úmluvami.

ČT24, ČTK, Vláda ČR, 18. 2. 2013, ver

Premiér Nečas: Bývalí odbojáři a političtí vězni musí cítit péči českého státu

Dvanáct účastníků premiér Petr Nečas ocenil osvědčením za třetí odboj a pamětním odznakem účastníka. Za šest bojovníků proti komunismu dostali ocenění jejich pozůstalí.

„Chceme učinit vše proto, aby bývalí odbojáři a političtí vězňové žili nejen s pocitem zadostiučinění z toho, že staré křivdy jsou odčiněny, ale také cítili na sobě péči českého státu. Chceme tak činit nejen z přirozené úcty k jejich statečnosti, k jejich neocenitelnému přínosu k duchovnímu, ale i hmotnému rozvoji české společnosti,“ řekl premiér Petr Nečas.
Protikomunistický odboj se začal formovat v Československu po únorovém převratu v roce 1948. Druhá vlna odboje začala po sovětské okupaci republiky a násilném potlačení Pražského jara, které vyvolaly novou vlnu protikomunistického odporu. Jeho těžiště se posunulo směrem k obhajobě lidských a občanských práv soustavně pošlapávaných totalitní mocí navzdory jejímu vlastnímu podpisu pod helsinskými úmluvami.
„Kdybych měl redukovat motivy, jež vedly k odbojové činnosti, na ty nejzákladnější, byly by to asi obhajoba lidské důstojnosti za všech okolností, touha po svobodě, neokázalé vlastenectví, solidarita. Nesmíme však zapomínat na psychologické zvláštnosti, jimiž se třetí odboj vyznačoval právě vzhledem k době trvání totality,“ řekl premiér a pověřený ministr obrany.
Účastníci odboje nejednali podle premiéra v euforické představě, že se režim co nevidět zhroutí, stačí se do něj pořádně opřít. "V jejich odhodlání nebyla špetka pomstychtivosti, nebažili po moci, které by se svou činností mohli dobrat. Vlastní životní vyhlídky, ale také perspektivy svých blízkých riskovali, aniž by na konci tunelu bylo zřejmě vidět světlo. Jediné světýlko i v té nejčernější tmě bylo to, které v jejich duších zažehla touha po svobodě,“ dodal předseda vlády Petr Nečas.
Na základě § 6 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb. o účastnících odboje a odporu proti komunismu se osvědčení, pamětní dekret ministra a odznak uděluje:

Panu Rudolfovi Slaninovi za soustavnou odbojovou činnost. Pan Rudolf Slanina byl v roce 1952 odsouzen za podíl na šíření protikomunistických letáků pro trestný čin velezrady k odnětí svobody v délce šesti let. V létě roku 1968 se pan Rudolf Slanina stal významným představitelem sdružení bývalých politických vězňů K 231 v Opavě. V rámci tohoto sdružení mimo jiné organizoval setkání, která se zaměřovala na kritiku stávajícího režimu.
Ocenění převezme paní Anna Lokočová.

Panu doktorovi Pavlovi Žákovi za aktivní působení ve studentské odbojové skupině „SKŘEL“. Pan Pavel Žák v letech 1948 až 1949 získával a předával informace politického charakteru a zapojil do protikomunistické činnosti další osoby. Za svoji odbojovou činnost byl pan Pavel Žák odsouzen pro zločin velezrady k trestu odnětí svobody ve výši šestnácti let.
Ocenění převezme paní Anna Žáková.

Paní Danušce Němcové za dlouhodobou a soustavnou činnost podporující obnovení svobody a demokracie v Československu. Paní Dana Němcová byla zakládající členkou Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, signatářkou a později mluvčí Charty 77. V rámci svých odbojových aktivit se autorsky podílela a rozšiřovala celou řadu protikomunistických dokumentů, petic či otevřených dopisů kritizujících totalitní moc v Československu. Paní Danuška Němcová dále organizovala různá veřejná vystoupení proti porušování lidských práv. Následkem těchto veřejně zastávaných postojů byla po šestiměsíční vyšetřovací vazbě odsouzena k podmíněnému trestu odnětí svobody ve výši dvou let.

Panu Janovi Strnadovi za působení v protikomunistické skupině „JOPO“. Pan Jan Strnad se v roce 1948 podílel zejména na rozmnožování letáků vystupujících proti totalitnímu režimu. Za tuto činnost byl pan Jan Strnad jako mladistvý odsouzen pro provinění přípravy úkladů o republiku k trestu odnětí svobody ve výši sedmi měsíců.

Paní Marii Boříkové za spolupráci se zahraniční zpravodajskou službou a aktivní působení v odbojové skupině. Paní Marie Boříková se v letech 1949 až 1950 podílela zejména na organizování přechodů pronásledovaných osob za hranice. Dále poskytla úkryt pronásledovaným členům skupiny a zajišťovala jejich spojení s ostatními členy organizace. Za tuto činnost byla odsouzena pro spáchání trestného činu velezrady k trestu odnětí svobody ve výši dvanácti let.
Jmenované se současně na základě § 5 zákona č. 262/2011 Sb. přiznává postavení válečného veterána.
Ocenění převezme paní Marie Kovaříková.

Panu doktorovi Ottovi Šeborovi za aktivní odbojovou činnost a poskytnutí pomoci politickým vězňům uprchlým z příbramského tábora Vojna. Pan Otto Šebor od února do dubna roku 1954 materiálně podporoval uprchlé politické vězně a zajišťoval jejich vzájemné spojení. Za tuto činnost byl jmenovaný odsouzen pro pomoc k trestnému činu velezrady k osmiletému trestu odnětí svobody.

Panu Josefovi Čechovi za aktivní protikomunistickou odbojovou činnost. Pan Josef Čech v letech 1950 až 1951 jako civilní zaměstnanec v Jáchymovských uranových dolech tajně doručoval korespondenci politickým vězňům a pomohl uprchnout Jiřímu Křivánkovi, odsouzenému agentovi americké zpravodajské služby CIC. Za své jednání byl pan Josef Čech odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání patnácti let.

Panu Miroslavovi Jirounkovi za soustavnou protikomunistickou činnost podporující obnovení svobody a demokracie v Československu. Pan Miroslav Jirounek se v období od ledna 1977 do září 1979 podílel na koncipování otevřeného dopisu, petic a jiných protikomunistických materiálů vystupujících zejména proti porušování lidských práv totalitním režimem v tehdejším Československu.

Panu Václavovi Kytlovi za aktivní působení v odbojové organizaci „JOPO“. Pan Václav Kytl v období od června do listopadu roku 1948 vedl jednu z buněk uvedené odbojové skupiny a podílel se na rozšiřování protikomunisticky zaměřených letáků. Za tuto činnost byl pan Václav Kytl odsouzen za trestný čin přípravy úkladů o republiku k šestiletému trestu odnětí svobody.

Panu Jaroslavovi Hutkovi za dlouhodobou aktivní činnost proti komunistickému režimu v Československu. Pan Jaroslav Hutka od druhé poloviny 60. let veřejně vystupoval proti totalitní moci zejména organizováním nezávislých kulturních akcí, koncertní a publicistickou činností. Následkem jeho veřejně zastávaných postojů ostře kritizujících praktiky totalitní režim byl pan Jaroslav Hutka opakovaně vazebně stíhán a v rámci akce Asanace byl donucen k vystěhování z Československa. V exilu poté pokračoval ve svých protikomunistických aktivitách až do Sametové revoluce.
Ocenění převezme syn pan Vavřinec Hutka.

Panu Františkovi Korbelovi za aktivní působení v rámci odbojové skupiny. Pan František Korbel se na jaře a v létě roku 1950 podílel na ukrývání a zprostředkování útěku za hranice Československa Vladimíra Lutovského, který unikal zatčení pro svou závažnou protikomunistickou činnost. Pan František Korbel byl odsouzen pro trestný čin velezrady a vyzvědačství k odnětí svobody ve výši třinácti let.

Panu Václavovi Machovi ml. za aktivní spolupráci s odbojovou skupinou „Partyzánská Legie“ v letech 1953 až 1954. Pan Václav Mach rozšířil větší množství letáků kritizujících totalitní režim a v rámci skupiny vykonával funkci spojky. Dále se podílel na ukrývání vedoucího skupiny, který se prezentoval jako agent zahraniční zpravodajské služby. Za svoji činnost byl odsouzen pro trestný čin velezrady k odnětí svobody ve výši šesti let.
Jmenovanému se současně na základě § 5 zákona č. 262/2011 Sb. přiznává postavení válečného veterána.

Paní Věnceslavě Machové za spoluzaložení a vedení odbojové skupiny „Partyzánská legie“ a spolupráci s domnělým agentem zpravodajské služby demokratického státu. Paní Věnceslava Machová od září 1953 do dubna 1954 organizovala odbojovou činnost skupiny. Dále se podílela zejména na rozšiřování velkého množství letáků, získávání dalších osob pro odboj a ukrývání pronásledovaného vedoucího skupiny. Paní Věnceslava Machová byla odsouzena pro trestný čin velezrady k odnětí svobody ve výši dvaceti pěti let.
Ocenění převezme pozůstalý syn Václav Mach.

Panu Václavovi Machovi st. za aktivní činnosti v odbojové skupině „Partyzánská legie“ a spolupráci s domnělým agentem zpravodajské služby demokratického státu. V letech 1953 až 1954 se pan Václav Mach v rámci činnosti skupiny účastnil mimo jiné koncipování a výroby velkého množství protikomunistických letáků a poskytoval úkryt vedoucímu odbojové skupiny. Za tuto činnost byl pan Václav Mach odsouzen pro trestný čin velezrady k trestu odnětí svobody na doživotí.
Ocenění převezme pozůstalý syn Václav Mach.

Panu Antonínovi Chytílkovi za aktivní působení v rámci odbojové skupiny s názvem „II. úderná brigáda Jana Žižky z Trocnova“. Pan Antonín Chytílek se v roce 1949 zasloužil o rozšíření členské základny skupiny o nové členy a opatřil zbraně určené pro odbojovou činnost. Jmenovaný byl odsouzen pro trestný čin velezrady a trestný čin přípravy úkladů o republiku k odnětí svobody v délce dvanácti let.
Ocenění převezme pan Petr Mašek.

Panu Josefovi Šlegrovi za pomoc rodinám politických vězňů. Pan Josef Šlegr v roce 1948 zajistil velký finanční obnos, který měl být převeden do stranické pokladny komunisty ovládané ČSSS a předal ho k dispozici rodinám pronásledovaných nekomunistických politiků. Za tuto činnost byl pan Josef Šlegr odsouzen pro zločin sdružování proti státu k trestu odnětí svobody ve výši dvou let.
Ocenění převezme pozůstalý syn pan Milan Šlegr.

Panu Vlastislavovi Machačnému za aktivní působení v protikomunistické skupině na Jičínsku. Pan Vlastislav Machačný v období jara a léta roku 1951 zajistil úkryt pro osoby hledané Státní bezpečností z důvodu jejich protikomunistické činnosti a poskytl finanční pomoc na podporu hledaných či perzekuovaných osob. Pan Vlastislav Machačný byl odsouzen za vyzvědačství k trestu odnětí svobody ve výši tří a půl let.
Ocenění převezme pozůstalá manželka paní Ludmila Machačná.

Panu Bohumilovi Vobůrkovi za protikomunistickou činnost usilující o obnovu svobody a demokracie. Pan Bohumil Vobůrka v květnu roku 1949 opakovaně rozmnožil a rozšířil větší množství letáků s požadavkem konání svobodných voleb pod patronací OSN. Pan Bohumil Vobůrka byl pro svoji odbojovou činnost odsouzen pro trestný čin velezrady k odnětí svobody ve výši deseti let.
Ocenění převezme paní Marie Veverková.

Parlamentní listy, 18. 2. 2013