Oslavy 15. výročí sametové revoluce aneb "Národní jinak..."

Význam listopadových událostí roku 1989 a také změny, které od té doby v naší společnosti nastaly, připomněly včerejší oslavy 17. listopadu na Národní třídě. Vystoupili zde skupiny Čechomor, Žlutý pes s Ondřejem Hejmou a Aleš Brichta, prezident Václav Klaus, primátor Pavel Bém, Michael Kocáb, Jaroslav Hutka, Jiří Bartoška, Pepa Nos a mnozí další.

Patnácté výročí tzv. sametové revoluce v tehdejším Československu je historickou příležitostí oslavit návrat demokracie do naší země a připomenout dějinné události současné mladé generaci.
"Jedná se o nejvýznamnější mezník v novodobé historii našeho státu. Mnozí mladí lidé dnes přitom ani nevědí, že život, který považují za běžný, byl pro jejich vrstevníky ještě před patnácti lety pouhým snem," řekl pražský primátor MUDr. Pavel Bém. "Právě proto jsme se rozhodli 17. listopad pojmout nejen jako státní svátek s obligátním kladením kytic a věnců, ale také jako kulturní show a výstavu připomínající události těchto dnů, abychom jejich význam přiblížili generacím, které je nepamatují," dodal.
Vzhledem k výročí dnu studentstva, které se slaví již 65 let, v roce 1989 studenti zahájili demokratický přerod v tehdejším Československu a události ze 17. 11. 1989 na Národní třídě rozpoutaly sametovou revoluci, která naprosto změnila životy všech lidí v ČR.
Tento happening si kladl za cíl srozumitelnou formou oslavit a připomenout události 17. listopadu 1989 a několika následujících dní, které měly pro naši zemi a její občany zlomový význam. Kombinace vystoupení VIP osobností, populárních skupin, velkoplošných projekcí historických událostí, open-air výstavy dobových fotografií a dokumentů, vystoupení zástupců politického a veřejného života a představitelů tehdejší nezávislé kulturní scény je optimálním prostředím pro navození atmosféry sounáležitosti.
Lokalita Národní třídy je vzhledem k historickým skutečnostem roku 1989 nejvhodnějším místem oslav a všech doprovodných aktivit. V prostoru křižovatky ulic Národní a Spálená bylo nainstalováno pódium s velkoplošnou obrazovkou, na kterém probíhal hlavní program, v jehož rámci vystoupila celá řada populárních umělců a osobností našeho veřejného života.
Celá akce se konala pod záštitou primátora MUDr. Pavla Béma a hlavní město poskytlo finanční dar ve výši milion korun.
Jako součást oslav 15. výročí sametové revoluce byla na Palackého náměstí v Praze 2 slavnostně zahájena činnost tzv. Speakers' Corner, obdoby místa určeného pro svobodný projev občanů známého z londýnského Hyde Parku.
Jedná se o první veřejné shromaždiště tohoto typu v kontinentální Evropě. Pražanům je slavnostně předal primátor hl. m. Prahy Pavel Bém, starosta městské části Praha 2 Michal Basch, ministr pro Evropu vlády Velké Británie a člen parlamentu Denis MacShane a ministr zahraničních věcí ČR Cyril Svoboda.
Část Palackého náměstí určila jako místo, kde lze v době od 10.00 do 20.00 hodin konat shromáždění bez oznámení, Rada hlavního města Prahy svým nařízením ze dne 26. 10. 2004. "Nejvhodnějším místem pro konání shromáždění občanů bez oznámení se jevilo Palackého náměstí, a to vzhledem k jeho poloze v centru města, dobré dostupnosti a také ke skutečnosti, že toto místo není tolik zatíženo dopravou," sdělil náměstek primátora pro legislativu Rudolf Blažek.
Speakers' Corner v severovýchodním cípu londýnského Hyde Parku je již od druhé poloviny 19. století místem setkání pro lidi bojující za svá práva.

Metro, 18.11.2004