Jaroslav Hutka vydal kompletní soubor svých fejetonů


Jako další svazek sebraných spisů Jaroslava Hutky, které vydává nakladatelství Galén, vychází souborné vydání písničkářových fejetonů. Fejeton má v Hutkově díle v 70. letech zásadní postavení. Za jeho první fejeton můžeme považovat text Festival se konal z roku 1977, reagující na poslední veřejné Hutkovo vystoupení na festivalu v Pezinku před ochodem do exilu. Jeho součástí je i písňový text Náměšť, tedy slova songu, který písničkář napsal jako hymnu zakázaného festivalu v Náměšti, a jenž se v roce 1989 stal jednou z "hymen" Sametové revoluce. Hutka pro sebe objevil žánr fejetonu jako jediný možný prostředek k navázání spojení mezi sebou a publikem, jemuž byl komunistickým režimem násilím odňat. Tomu odpovídal i způsob šíření fejetonů v letech 1977–78, šlo o "divoké" opisy strojopisů, opisovaných neznámými lidmi, obvykle bývalými posluchači a studenty a kolující zejména na středních a vysokých školách. Po odchodu do exilu uveřejňoval Hutka své nové fejetony v exilových časopisech, aby je v roce 1989 shrnul do knihy Požár v bazaru. Po návratu do vlasti v roce 1990 Jaroslav Hutka v psaní fejetonů pokračoval a uveřejňoval je ojediněle v denním tisku. S nástupem internetu šíří v posledních letech své fejetony také elektronickou cestou. Souborné knižní vydání, jehož editorem je renomovaný Jan Šulc, obsahuje všechny zachované fejetony z let 1977 až 2008, raritou je první Hutkův pokus o fejeton z roku 1969 s názvem Hra, kterým chronologicky řazená kniha začíná. Více než třetina fejetonů je zde publikována vůbec poprvé. Fejetony vycházejí jako celkově třetí pořadový svazek Spisů Jaroslava Hutky. V loňském roce vyšel pořadový svazek 2 – Básně, na rok 2010 se připravuje vydání dvou svazků Hutkových próz (svazky 4 a 5) a písňových textů (svazek 1). Nejočekávanějším dílem spisů bude zřejmě ten poslední, osmý, s názvem Svazek "Zpěvák", který bude obsahovat kompletní komentované vydání záznamů, které na písničkáře vedla komunistická Státní bezpečnost.

ob, iDNES, 9. prosince 2009