Je mi smutným údělem psáti smuteční řádky za našeho odešlého přítele a bratra, dosavadního předsedu hlavního výboru

  Jaroslava Hutku

Odešel, aniž zakončil úspěšnou činnnost, anž si mohl vychovat zdatného nástupce. Není mi podrobně známo, z jakých příčin podlehl jistému tlaku a rezignoval. Ale vím, že byl nesmírně sčetlý, že dovedl citlivě malovat a stejně tak hovořit o uměleckých otázkách. Vím také, že do poslední chvíle nesklonil hřbet, ať byl vláčen jakýmkoliv bahnem, pokud se někomu podařilo ho vláčet. Bylo jednou z jeho chyb, že se odmítal podřídit hlouposti a má značnou zásluhu na tom, že nás tomu učil.
Skláněje se v úctě nad jeho odchodem, podivuji se tomu, že řada lidí po čtyři roky, kdy studoval na tomto ústavě, nedovedla k němu najít cestu. Pamatuji se příliš dobře, že bývali i hrubí a neobjektivní. Ale to je mnoho pravdy. Nebyl tichošlápek a nedal se. Přes to, že to tajil, dovedl být jak Caesarem, dobývajícím Galii, tak i hledačem Tolstojem, odkrývajícím pravdu.
Skoro každé štěstí, které vás potká, povede ke špatným následkům: a všechny věci, které budete považovat za neblahé, když se vám přihodí, se nakonec ukáží být základem nějakého úspěchu. Myslím, že to jde v tuto chvíli říci.

Nazdar. Více světla!

Jménem pozůstalých
jih

ZMATKY KOLEM HUTKY

Proč se tak obřadně loučíme s naším předsedou? Protože udělal dobroou partu a je dobrý kamarád. Pro objasnění jeho odchodu je třeba uvést, že se rozhodl sám, ze studijních důvodů opustit školu. Jeho odchod se stal námětem prudké výměny názorů na schůzi HV ČSM. Nevíme, zdali se Jarda ze školy oficiálně odhlásil. Nám sdělil, že ano. Nyní se ovšem začíná proslýchat, že se do školy vrátí a bude pokračovat ve studiu. Svoji funkci předsedy právoplatně složil, nový předseda byl jmenován a je již v plném „úřadování”. Hlavní výbor rozhodl, že Jaroslav Hutka nemůže ve své funkci pokračovat. I z dějin jsou známy podobné zápletky a tak bude další průběh „malého politikaření” nesmírně zajímavý.

redakce

ŽENA V ČELE VLÁDY
Nastane vládní matriarchát?

Jak oznámil HV ČSM došlo v důsledku odchodu dosavadního předsedy J. Hutky k několika změnám ve školní vládě. Do čela studentských řad byla zvolena žena Helena Maříková. Svou funkci bude z pověření HV vykonávat až do příštích všeobecných voleb, které proběhnou v září 1966. Současně byl z důvodu pokročilého věku zproštěn funkce bývalý studijní referent Jindřich Hásek, který se bude nadále věnovat jen školnímu časopisu. Do funkce studijní referentky byla zvolena Vilma Brandejsová. Ze soukromopodnikatelských důvodů odstupuje z funkce i Jan Troják, který se uchází o místo kamelota. Do funkce sportovní referentky byla zvolena E. Mařanová. Další změny ohlásí denní tisk nebo Československý rozhlas.

(Hyde park, měsíčník HV ČSM SUPŠ, únor 1966)