Dobrý den, pane Hutko,
pan ministr Herman mne pověřil, abych Vám odeslala jeho odpověď na Váš mail; činím tedy tak a přeji Vám pěkný zbytek dne.
Simona Cigánková, tisková mluvčí MK ČR

Vážený pane Hutko,
děkuji Vám za nabídku možného využití Vaší písně „Mistře Jene“ v rámci oslav 600. výroční tragické smrti mistra Jana Husa.
Píseň jsme si opakovaně s kolegy poslechli. Ocenili jsme zajímavé aranžmá, tradičně postavené na vokálním podání, i působivě naléhavý přednes. Váš básnivý text nesklouzl do pajánu či agitky, což je riziko, jemuž je vystaven každý, kdo se rozhodne zpracovat právě husovské téma. Naopak napětí mezi hyperkorektním a hovorovým jazykem posiluje spontánní uvěřitelnost textu. Píseň nesklouzává do popisnosti, do „odvyprávění“ Husova osudu – chrání ji od toho jak lyrické pasáže, tak především sloky reflexivní, jejichž adresnost podtrhuje opakovaná apostrofa k Husovi i k posluchači.
Přesto Vám musím s politováním sdělit, že o oficiálním využití textu v rámci husovských oslav již nelze uvažovat, (a to nejen pro hraniční expresivitu užitého lexika třetí a čtvrté sloky, jež by nepochybně vyvolalo reakci, jejíž povahu lze předvídat); především proto, že oslavy již probíhají – a ano, vrcholí. Zásadní výstavy již byly zahájeny, Centrum Jana Husa v Husinci bylo slavnostně otevřeno, nyní probíhají různá kulturní i vědecká setkání. Proto již není možné učinit píseň průvodním motivem oslav. Možná by ale nebylo od věci obrátit se s Vaší skladbou na představitele Československé církve husitské: http://www.ccsh.cz/kontakty.php, kteří by možná pro Vaši skladbu využití našli.
Věřte mi, že si Vaší nabídky vážím, a znovu Vám za ni děkuji!

Srdečně
Daniel Herman