Odesílatel: Vrána Karel
Datum: 9. května 2005, 14:18:12

Dobrý den, v příloze Vám pro pobavení posílám, co vyplodili soudruzi v Haló novinách. Vaše jméno je vytučněno. Karel Vrána


Demokracie po česku

Žijeme v hektické době plné událostí, informací někdy objektivních, většinou neobjektivních, pravdivých, ale většinou zkreslujících. Každý den sleduji naše média včetně rozhlasu. Zvláštní pozornost věnuji pořadu RADIOFÓRA Radiožurnálu. Podivuji se koncepci tohoto pořadu, který má jednoho nebo dva moderátory. Většinou jsou hosty představitelé z pravicového spektra, ojediněle představitelé levice. Na závěr pořadu jsou vyzváni posluchači k šesti telefonickým dotazům k proběhnuvší problematice. Toto předchází poznámka, že dotazy nejsou redigovány a vyjadřují názory posluchačů. Vysledoval jsem, že dotazy jsou většinou kritické, nedej bůh pokud by připomínaly minulý režim. Ty jsou pracně zametány pod stůl, nebo je dotazovanému bráno slovo. Jedinečný důkaz demokratičnosti. Páteční relace má jakousi výjimku, neb tentýž pořad moderuje jeden moderátor, většinou známá osobnost, která si určí téma. Donedávna to byl kupříkladu syn známého českého spisovatele Vladimíra NEFFA Ondřej. Tatínka a jeho tvorby si nesmírně vážím. V současné době probíhá další repríza jeho jedinečné pentalogie Sňatky z rozumu , pokračující přes román Zlá krev a Veselá vdova . Je to jedno z nejlepších děl naší literatury. Televizní zpracování je jedinečné svým profesionálním přetavením, počínaje scénářem, režií, či nezapomenutelnými výkony jedinečné herecké generace. Televizní zpracování patří v žánru seriálů k jednomu z nejlepších, co televize natočila a vysílala. Syn velkého otce Ondřej mne rozčaroval svojí neobjektivností a nejvíc svým nekritickým antisocialismem. Choulostivé otázky zametal stejně pod stůl, jako to dělají pánové Jan POKORNÝ a Petr NOVÁČEK, nejčastější moderátoři RADIOFÓRA. Neff byl již dvakrát vyměněn, a sice jednou za novináře KUČERU, který měl obdobný styl. Dnes pořad moderuje známý zpěvák Petr HUŤKA, který se pokouší o větší objektivnost.
V pátek 8. dubna 2005 bylo vyhlášeno téma KTERÁ DOBA BYLA PRO ČESKÝ NÁROD NEJLEPŠÍ , nebo kterou dobu považujete na nejlepší. Přesný název si nepamatuji. Huťka v úvodním slově uvedl, že je to přes určité problémy současná doba. Je prý plna svobody, demokracie a lidských práv. Zkrátka málem doba vysněná. I když v dotazech bylo několik nesmělých kritických připomínek, většina se shodovala s autorem, včetně potvrzení o růstu životní úrovně.
V příštím roce se dožiji, dá-li pánbůh, osmdesátky, takže jsem již dosti zběhlým pamětníkem, který řadu našich peripetií prožil na vlastní kůži. Příliš mnoho si pamatuji a v řadě případů jsem byl svědkem velkých chvil naší historie dvacátého století. Jako dítě jsem zažil zabrání tzv. Sudet, Mnichov, protektorát, celou válku včetně lidické tragédie a samozřejmě i svobodu po ukončené válce. To vše jsem zachytil ve svých pamětech.
Před očima mi vyvstává řada otazníků, které se liší od tvrzení moderátora Huťky.
A proto si dovolím položit vám, páni moderátoři, několik otázek mimo vaši telefonickou limitující kvótu dotazů. První z nich je Kam se podělo naše národní stříbro, které představoval náš vyspělý průmysl, prosperující zemědělství, které jste rozdali v restitucích, čehož důsledkem je zaplevelení polí. Kde je náš obuvnický průmysl, textilní, strojírenský, potravinářský, ocelářský a další. Náš průmysl zbrojní, který jsme opustili ve jménu pseudohumanity Václava HAVLA, aby naše výnosné obchody okamžitě přebraly západní mocnosti. Kde je náš průmysl sklářský, kožedělný, gumárenský, knoflíkářský a další. A kde jsou peníze, které jste zabrali straně, odborům, svazákům a pionýrům, Svazarmu, SČSP a ostatním společenským organizacím. A kde je majetek vybudovaný dobrovolně v akcích Z. To vše se vám hodilo ve jménu demokracie a humanity. Jak je možné, že jste si nechali vnutit omezování výrobních kvót v poslední době kupříkladu ve výrobě cukru, kde máme jako letitá cukrovarnická velmoc omezit výrobu cukru. Tak toto a zdaleka ne všechno přinesla vaše demokracie. Uvažujete o důchodové reformě, abyste dookradli nás, důchodce, kteří jsme si na důchod celý život střádali. Kde jsou ty naše peníze? Zatím velice ochotně vracíte majetky šlechtě a církvi, ke kterým je jasné jak po Bílé hoře přišli. Likvidací průmyslových odvětví, která byla základem našeho bohatství, jste dali vznik nevídané nezaměstnanosti, rovnající se třicátým létům. Copak jste zapomněli, že tato doba přinesla fašismus v Německu se všemi pozdějšími důsledky? Dnes se vlna neofašismu zvedá v Evropě čím dál víc. Přesně takhle to začalo před desetiletími, kdy začaly vznikat oddíly SA v německých hospodách. Copak vás historie dostatečně nepoučila?
Bolavým místem současnosti je míra nezákonností. Nevím, kolik je vězňů v našich věznicích, ale když věznice nestačí, tak to dává jasnou odpověď. Každý čin má své příčiny. A zárodek současného stavu kriminality je v pseudohumanitě V. Havla a jeho velkorysé autonomii. To zdaleka není všechno. Kdysi se kriticky - a právem - udělala z tragické smrti studenta Palacha národní tragédie, která předčila kdysi mučednickou smrt jiného studenta Jana Opletala. Víte kolik upálených přinesla ta vaše demokracie a svoboda, a to většinou ze sociálních příčin? Varující je i statistika sebevražd. A když si tak vychvalujete současnost a dáváte ji za vzor, odkud se vzali bezdomovci a po dlouhé době na ulicích žebráci? - Také ve jménu svobody a demokracie?
Demokracie, humanita a svoboda jsou široké pojmy, jsou jen slůvka pokud nedostanou správný obsah. Zatím jsou naplňovány těmi, kteří mají moc a vládu. Lidstvo ani vy jste se z historie nepoučili. Jen jste se naučili plivat a urážet, kádrovat a známkovat své protivníky, aniž byste přemýšleli a naslouchali pravdě.
A když už jsme u otázky, která byla položena v Radiofóru, které období bylo pro národ nejlepší. Račte si uvědomit, že proklínaných 40 let nadšeného budování po ukončení druhé světové války bylo jedním z největších a nejplodnějších. Představte si sebe v takové situaci a v ohrožení republiky fašismem. Tento národ se v roce 1945 zvedl z trosek války a vybudoval prosperující republiku, zatímco hnidopiši ji vždy bořili. Vaše ubohé argumenty, že nebyly banány, či mandarinky na Vánoce je lež, neb byly, ale ne tak často a tak špatné kvality, stejně jako veškeré současně dovážené zboží. Naprosto jste pominuli, že naše družstevní zemědělství se zasloužilo poprvé v historii o soběstačnost v obilovinách a okopaninách, stejně jako v živočišné výrobě. A to bylo pro národ důležitější. A rozhodující. Lidé měli práci, své domovy, značná část národa chaty a auta. A to nemluvím o moderním vybavení domácností. Dnes budeme obilím topit, zatímco na světě umírají lidé hlady. Také ve jménu demokracie a svobody?
Náš národ měl většinou až na výjimky vyspělé školství, vědu a kulturu. Ctil své pokrokové osobnosti a učil se od nich a o nich. Mluvíte o cenzuře za totality. A co je to dneska, když v současných osnovách jsou jen někteří spisovatelé, skladatelé, básníci apod. Vadí vám tvorba Karla Čapka, Voskovce a Wericha, i když jste nedožité narozeniny bombasticky slavili. Dopouštíte, že národní klasici jsou interpretování proti jejich duchu (Smetana, Tyl). Jsem si vědom, co přinesla technická revoluce vedle nesporného pokroku. Ale aby odnaučila lidi číst knihy, poslouchat vážnou hudbu, zpívat národní písně a obdivovat se národnímu folklóru, to snad ne. Za takovou svobodu pěkně děkuji. Aby příští generace obdivovala pouze muzikál, technoparty a zapomněla číst vlastní klasiky, zpívala pouze anglicky, když má vlastní jedinečný a bohatý jazyk, to je trochu příliš. A to vše ve jménu demokracie a svobody. Kapitalismus vždy podporoval negramotnost národů. Tím líp se dá s národem manipulovat. Vzdělanost přináší uvědomění, vytváří osobnosti a revolucionáře, a to se v současnosti nenosí. Když se rozhlédnete po světě, uvědomíte si, jak ze světa mizí a nově se nevytváří osobnosti, které by byly nositeli demokracie a pravé svobody. A když už jsme u osobností, náš národ jich měl ve všech dobách dostatek. Cimrmanovsky laděná anketa
O nejvýznamnějším Čechovi je zesměšněním osobností, kterými se nemůže pochlubit leckterý národ, natož malý.
Na závěr mi dovolte, pánové moderátoři, a vy všichni hodnotitelé historie. Jsme na prahu 60. výročí našeho osvobození. Ať chcete nebo ne, nikdo nezvrátí fakt, že svoboda byla z největší míry vybojována zásluhou Rudé armády, v jejímž čele stál Stalin. V této strašné válce padlo 6 milionů Židů, ale také 20 milionů sovětských občanů, dalšími oběťmi byli Poláci, Slováci, Ukrajinci, Jugoslávci, Bulhaři, Rumuni, Italové, Angličané, Holanďané, Belgičané, Lucemburčané, Američané, Dánové, Norové, a 360 000 Čechoslováků. Ti všichni položili životy za svobodu. I když poslední výstřely padly po desátém květnu, osmého byla podepsána kapitulace německých vojsk a 9. byla osvobozena Praha. I tady jsme zásluhou našich politiků změnili datum konce války. Také ve jménu demokracie a svobody?

9. května 2005, Jindřich JANDA


Vážený pane Vrána,
velmi děkuji za toho známého zpěváka Petra Huťku. Za bolševika jsem jednou dostal obsílku, že jsem stíhán za příživnictví, a tam ze mne zase udělali Pavla Huťku, možná má v tom prsty ten samý pán, nakonec Petr nebo Pavel, že? No, co dodat, jsou to magoři.
Mějte se hezky - Jaroslav Hutka (alias Petr)


Týden:
Hlavně to pravdomluvné slovo. O zpěvákovi z jiného soudku se rozhodly minulý týden napsat komunistické Haló noviny. Deník v pondělí zveřejnil komentář Jindřicha Jandy Demokracie po česku, v němž autor lká nad úrovní moderátorů rozhlasového Radiofóra. "Dnes pořad moderuje známý zpěvák Petr Huťka, který se snaží o větší objektivnost," konstatuje Janda. "Co je nejmocnější, co je nejmocnější, pravdomluvné slovo," chce se zvolat po přečtení článku společně se známým zpěvákem Jaroslavem Hutkou. q