Posbírané balady

  Nahrávky lidových balad ze Sušilových sbírek v podání Jaroslava Hutky a Radima Hladíka vznikly v různých časech. Jednu z nich, dramatickou Sestru, zpívával Hutka na koncertech s Vlastou Třešňákem už v roce 1969. S dalšími se mohli posluchači setkat na jeho vystoupeních v následujících letech. Pohromadě je písničkář vydal až v albech Ježíšek, Zbojník a vozka a také Adam a Eva, o které budeme soutěžit. Povězme si o jejich původu aspoň ve zkratce.
Tyto moravské lidové písně začal sbírat a texty a melodie zapisovat František Sušil roku 1824 na popud Františka Čelakovského pro všeslovanskou písňovou sbírku. Z té nakonec nic nebylo, ale sběratel stačil vydat dva a půl tisíce titulů. Odhaduje se, že původně jich bylo třikrát tolik, neboť sám Sušil tvrdil, že našel všechny, ale vyřadil ze své sbírky ty, které se objevily u Erbena a pak vše "české". Protože ale žil v době, kdy největší úspěch a popularitu zaznamenávaly zfalšované Rukopisy a tehdejší náladě odpovídalo vše vlastenecké, neměly tyto písně o vražedkyních, vojenských zbězích, zbojnících, zamilovaných, písně o pekle i Pánubohu šanci. A tak na dalších osmdesát roků zapadly. Po jejich znovuobjevení se jich chopil Hutka. Písně složené ze střípků textů v nejrůznějších moravských nářečích a z prostého notového zápisu citlivě "převedl do huby" a Radim Hladík je ozdobil svým mistrovským doprovodem.
Po návratu Jaroslava Hutky z exilu byly jeho písničky, z nichž připomeňme aspoň ty nejoblíbenější: Slunečnice, Duše a tělo, Kamna, Aleluja tramvaje, Havlíčku Havle, Litvínov, mnohokrát vydány. Od roku 2000 Hutka nahrává písňová alba na CD v číslované řadě Fosil ve vlastním vydavatelství. Sám je vypaluje, ručně tiskne na lisu vlastní linoryt na obal a vkládá do nich zkamenělinu, 100 milionů let starou fosilii amonitu. Tyto malinkaté "šnečky", pozdravy z dávných dob, sbírá každé léto v jihofrancouzském Larzacu. S Jaroslavem, jeho hladivými písničkami a zasvěceným komentářem se můžete setkat na koncertech, které mají vždy osobitou atmosféru. (Jejich přehled je na webových stránkách písníčkáře.) Ale teď zveme k soutěžní otázce:

Jak se jmenuje Hutkovo vlastní vydavatelství?
1. Hutka records
2. Fosil
3. Samopal

Odpovědi posílejte e-mailem nebo poštou na adresu naší redakce do 31. března. Pět, kteří správně odpoví a budou vylosováni, dostane album Adam a Eva.

časopis Chatař