anketa
www.cestomila.cz

V posledních letech narůstá v Evropě tlak k zákazu zahalování žen. Jedním z argumentů je, že nevychází z Koránu a jedná se pouze o symbol mužské nadřazenosti. Jakou máte radu pro ty, kteří se s tímto zahalením ve vzrůstající míře setkávají a jak Vy vnímáte tento prvek, s nímž se jistě též ve vzrůstající míře setkáváte? Jste pro zákaz burek a nikábů v Evropě?

Vážený pane Nejedlý, děkuji za dopis a rád i nerad odpovídám. Je to složitá otázka a pouhé pro nebo proti asi není dostatečné vystižení. Jsem už tři měsíce v Indii, zítra se vracíme, takže mám hlavu trochu jinde. Neodiskutovatelná pravda je ta, že tyto ženy se nezahalují dobrovolně, není to jejich volba a to je pro nás Evropany jako princip nepřijatelné. Pro nás svobodné rozhodování v osobním životě je nadřazeno i kulturní i náboženské tradici a úcty k ní. Ale nevzniklo to najednou a nepadlo to z nebe, je to výsledek velmi špatných zkušeností z vlastních evropských dějin a evropského vývoje, je to vlastně to, čemu říkáme lidská práva a co se po druhé světové válce stalo povinnou a neměnnou částí ústavy všech evropských zemí. Takže až bude burka částí svobodné volby každé muslimské ženy, asi ani nevznikne vaše otázka a nebude ten problém vůbec diskutovaný. Absurdně řečeno, na evroské půdě má každý jedinec právo, ale i povinnost, být schopen žít a rozhodovat se svobodně. To se týká i náboženských menšin, žijících na evropském území a my jim k tomu tak či onak musíme pomoci. Kupříkladu i základní svobodné vzdělání i pro děvčata je v Evropě povinné. Tohle všechno považuji za základní a nakonec i perspektivní. Jakou roli v tom dnes hraje zákaz burky neumím posoudit, ale z trochu vyššího hlediska je to trochu vedlejší. Nechci to dál natahovat. Milá Indka mi právě donesla polévku a chvíli jsem během psaní pozoroval prasátko, které se rochnilo v křoví. Takže Vás srdečně zdravím

Jaroslav Hutka