Václav Havel získal cenu Karla Čapka

Bývalý český prezident Václav Havel dostal 17. ledna 2008 Cenu Karla Čapka, kterou převzal v Brožíkově síni Staroměstské radnice.

České centrum Mezinárodního PEN klubu udělilo Cenu Karla Čapka dramatikovi a prvnímu prezidentovi samostatné České republiky Václavu Havlovi za celoživotní literární dílo a za vytrvalé úsilí o prosazování humanistických čapkovských postojů.

Václav Havel stál u znovuzrození českého PEN klubu ještě v totalitním Československu a posléze byl především z jeho iniciativy v srpnu 1989 český PEN klub obnoven. Již jako československý prezident byl Havel zvolen čestným členem výboru PEN klubu. V roce 2006 se z vůle účastníků valné hromady PEN klubu stal čestným předsedou českého centra PEN.

Členové PEN klubu Václavu Havlovi předali dva milé dárky. Básník, muzikant a od roku 2006 předseda Českého centra Mezinárodního PEN klubu Jiří Dědeček přišel zazpívat Ódu na prezidenta a písničkář Jaroslav Hutka píseň Havlíčku Havle. Ostatně setkání Václava Havla s oběma písničkáři bylo velmi srdečné. Jaroslav Hutka byl neskutečně nadšený, když Václav Havel zahrál pár akordů na jeho staré kytaře. Václav Havel také pohovořil s dalšími mnoha hosty, například s Janem Vodňanským a jeho manželkou.

Cena Karla Čapka se od roku 1994 uděluje každý sudý rok za prozaické, dramatické nebo esejistické dílo českého autora, případně za dílo celoživotní. O ceně rozhoduje porota, která tentokrát pracovala ve složení Jana Červenková, Daniela Fischerová, Helena Haškovcová, Josef Jařab, Vladimír Just, Oldřich Král a Jiří Pechar. Při výběru nositele ceny porota přihlíží k tomu, zda laureát, v souladu s usilováním Karla Čapka, výrazně přispěl k prosazování demokratických a humanistických hodnot.

Prvními laureáty Ceny Karla Čapka se stali zcela výjimečně zahraniční autoři Günter Grass a Philip Roth. Dalšími nositeli této ceny jsou Arnošt Lustig, Jiří Kratochvil, Josef Topol, Ludvík Vaculík, Ladislav Smoček a bývalý dlouholetý předseda českého PEN klubu Jiří Stránský.

Cena Karla Čapka je bronzová plastika od akademického sochaře Vladimíra Preclíka v podobě rozevřené knihy s oboustranným reliéfem portrétu Karla Čapka. Ocenění je spojeno s odměnou 150 tisíc korun, kterou se Václav Havel rozhodl věnovat nejmenovanému literárnímu časopisu.

people.cz, 25. 1. 2008, Janinka