seznam
zpět

ZAHRADO ZELENÁ / MSTITEL
1971

Zahrado zelená, ranči můj
Pěkně se tady opatruj
Když přijdou banditi, buď jak zeď
Když přijde vichřice, pevně seď

Zahrado zelená, ranči můj
Všechny sousedy pozdravuj
Řekni jim, že jsou hodný lidi
Tváře ať svejm dětem pohladí

Zahrado zelená, ranči můj
Jenom svůj statek rozšiřuj
A na mě nehleď, já musím pryč
Beru si pušku, opouštím rýč

Zahrado zelená, ranči můj
V mysli mě k činu posiluj
Kid, bídák, mi zneuctil Mary
Urobim já mu krvavé diery

Zahrado zelená, ranči můj
Mou malou Mary pozdravuj
Je s náma konec, pomsta zbývá
Vyřiď jí, ať je dlouho živá