Bar u vody, Vítkov-Podhradí

17. listopadu, Josef Prusek