Bavorsko 1985, zleva: Jiří Pallas, Pavel Tigrid, JH, Karel Trinkiewicz, Alexandr Tomský