Nahoru galerie www.hutka.cz » 1978
1978
odjezd do emigrace

 bytový koncert bytový koncert Odjezd do emigrace zleva: Dienstbier, ?, ?, Daniela, ?, Veit, ?, ?, ?, ?, ?, Ruml, tatínek, maminka, ?, ?, JH Odjezd do emigrace, manželka Daniela Odjezd do emigrace, rodiče, 18. X. 1978 těsně před emigrací (www.nezapomente.cz) těsně před emigrací těsně před emigrací Od Vladimíra Šilhana: Vyšehrad      zdroj: Vlasta Marek od Vlasty Marka